Regisztráció és bejelentkezés

Egy csésze fenntarthatóság

A kávé, a kenyér után a második legkeresettebb élelmiszer, mindennapjaink szerves részévé vált az elmúlt évtizedekben. A kávépiac egy több millió dolláros iparággá nőtte ki magát, számtalan piaci szereplővel a kávétermelő farmoktól a kávéforgalmazó egységekig, ezért is tartom kiemelten fontosnak, hogy dolgozatomban a kávéipar környezeti szempontú fentarthatóságát vizsgáljam. Mint a legtöbb környezeti erőforrásokon alapuló iparág, a kávéipar legfőbb problémai is összefüggésben állnak a globális felmelegedéssel, az éghajlat változással, a deforestrációval és a túlnépesedéssel. Következtetésképpen, a kávétermelőknek megoldást kell találniuk ezekre a környezeti problémákra, és ez a megoldás a fenntartható termelés.

A kávéipar ezekre a jelenségekre meglehetősen későn, mondhatna az elmúlt pár évtizedben reagált. Ehhez az is hozzájárult, hogy megjelentek fenntarthatósági törekvéseket jelentő környezeti szabványok, és megerősödött a társadalmi igény a minőségi, de környezetbarátkávé iránt. Az életciklus elemzésen alapuló ellátás lánc menedzsment vizsgálatával az iparág környezetre gyakorolt legjelentősebb hatásait tárom fel dolgozatomban, illetve arra keresem a választ melyek azok a fő problémák a kávé életciklusa alatt, amelyekkel fogyasztói vagy vállalati oldalról foglalkozni kell. Ezen felül a meglévő környezeti szabványok és az általam vizsgált vállalat fenntarthatósági programjának gyengeségeit, erősségeit, lehetőségeit és veszélyeit hasonlítom össze a dolgozatban, valamint vizsgálom a kávéipar fenntarthatóságának határait, a programok és a szabványok, illetve az ökocímkék jelentőségét. Valamint dolgozatomban kiemelten kezelem a Nespresso üzleti modelljének alapját, az egyszerhasználatos alumínium kapszulát, illetve egy kérdőíven alapuló kutatás segítségével megvizsgálom annak környezetre gyakorolt hatásait, újra hasznosítását és hazánkba való háztartási felhasználásának mennyiségét.

Témaválasztásomat az indokolja, hogy a Nespresso úttörőnek mondható a kávéipar megreformálásában, és úgy érzem, hogy hazánkban kevésbé ismert az ő tevékenykedésük a környezetünkért. Újszerű üzleti modelljükben a fenntarthatóság a minőség alapja. Vállalati startégiájukban az ellátás-láncuk szereplőire a világ bármely részén egy folyamatosan fejlődő, innovatív „AAA” programot alkalmaznak, amely nem csak környezeti szempontból, hanem gazdaságilag is jövedelmezőnek bizonyult.

A dolgozatom záró részében további javaslatokat és ajánlásokat fogalmazok meg a kávéipar jelenlegi környezeti hatásának csökkentésére és a fejlődő kávétermelő országok jelenlegi kihasznált helyzetének javítása érdekében.

szerző

  • Kopf Aliz
    Környezetmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Esses Diána
    PhD hallgató, tudományos segédmunkatárs, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést