Regisztráció és bejelentkezés

Gazdasági növekedés stabilitásvizsgálata állami beavatkozással

Jelen dolgozat a gazdasági növekedést és annak szabályozását vizsgálja, analitikus és numerikus matematikai módszerek segítségével. A célja olyan gazdasági szabályozási paraméterek megtalálása, melyek egy instabil növekedés esetén stabilizálást képesek elérni.

A dolgozatban bemutatásra kerül a gazdaságot leíró neoklasszikus dinamikai modell, mely a Solow-Swan féle modellt veszi alapul, de beleveszi az államot is, mint gazdasági szereplőt. A modellből kapott differenciálegyenlet rendszer leírja, hogy a tőke, az adó, az állami kiadások, az államadósság és a megtakarítások hogyan befolyásolják a gazdaság növekedését, vagyis a kibocsátást.

A vizsgálat során különböző paraméterkombinációk mellett az egyensúlyi helyzet stabilitásának meghatározása a feladat. Ezt mind analitikus mind a nagy számú paraméterek miatt numerikus módszerek segítségével történik.

A dolgozat célja, olyan egyensúlyi növekedési és államadóság helyzetek stabilizálása az állam megfelelő beavatkozásával, melyek statikus állami beavatkozás esetén instabilak. A szabályozások esetén azok az esetek kerülnek kiválasztásra, amelyeknél az egyensúlyi helyzetből való kis kitérés esetén újból beáll az egyensúlyi állapot, vagyis az egyenletes kibocsátás.

Egy kiválasztott szabályozás esetén az is elemzésre kerül, hogy mennyire képes stabilizálni egy instabil egyensúlyi helyzetet az adott szabályozás, vagyis, hogy mennyire gyors a beállás és mekkora zavarást képes kiküszöbölni.

Ezzel a módszerrel egy képet kapunk arról, hogy az állami beavatkozás mennyire képes befolyásolni a gazdaság növekedését és mennyire képes azt kibillenteni, valamint visszatéríteni egy egyensúlyi kibocsátási állapotba. Egy válság esetén az így meghatározott megfelelő szabályozást alkalmazva állam képes lehetne határozott időn belül stabilizálni a kibocsátást, vagy éppen ellenkező esetbe egy stabil állapotból kibillenteni a rendszert.

szerző

  • Ábrahám Balázs
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Várszegi Balázs
    Óraadó tanársegéd, Műszaki Mechanikai Tanszék

helyezés

Jutalom