Regisztráció és bejelentkezés

A közösségi gazdasági modell megvalósítása az elektronikus fuvar-, és raktárbörzén, avagy a fejlesztési és szabályozási potenciálok szempontrendszere a jog tükrében

A közösségi gazdaság elve kihasználatlan erőforrások üzleti célú, a közösség számára fontos felhasználását, bérbeadását, kiadását jelenti. Mind a logisztika, pénzügy, utazás, közlekedés és még számos iparági területen jelen van és egyre szélesebb körben terjed el.

Annak ellenére, hogy a közösségi gazdaság modell jelen van a logisztika területén, még sok lehetőséget hagyott nyitva maga után. A raktár- és fuvarbörze lehetőségét számos online portál és honlap biztosítja, de szinte mindegyik esetében fennáll bizonyos funkciók, felhasználóbarát alkalmazások hiánya. Ezen kiaknázatlan lehetőségek biztosítanak fejlődést a raktár-, fuvar kapacitások, illetve feladatok integrált módon történő alkalmazására.

Megfelelő funkciók és felhasználói feltételek mellett lehetőség nyílik magas színvonalú és minőségű szolgáltatás nyújtására, szervezésére. A rendelkezésre álló platformok továbbfejlesztésével növelhető a hatékonyság kihasználtsága.

Számos pályázat és lehetőség is azt bizonyítja, hogy szükség van az irányzat fejlesztésére, fejlődésére. Mivel kialakulóban lévő modellről van szó, így a kezdetleges és jelenlévő megoldások kiinduló alapul szolgálnak a fejlesztési célok előtt. A vállalkozások jogi és szabályozási alapjai még kiaknázatlanok, nincsenek teljes körűen lehatárolva.

Jelen tudományos munka célja megismertetni a közösségi gazdasági modell jelenlétét a logisztika témakör elektronikus világában, azon belül is az online raktár-, és fuvarbörze esetében. További célkitűzés a kapcsolódó jogi szabályozások, lehatárolások, potenciálok bemutatása abból az okból kifolyólag, hogy ezáltal feltáruljanak a jelenlévő hiányosságok és lehetőség nyíljon integrált optimalizációs megoldás javaslatára.

Három hipotézist állítottam fel és azokat elemzem kutatásom során, arra vonatkozóan, hogy milyen hatást gyakorol a sharing economy, miért mondható kiforratlannak a jogi szabályozás és hogyan lehetne optimalizálni a rendszer modelljét.

Az elemzéshez idomulva, megvalósításom mind primer, mind szekunder kutatást tartalmazni fog. Előbbi esetében kvalitatív módszer alkalmazásával, és a szakirodalom felhasználása mellett megszerzett tapasztalatok szintetizálásával.

Kulcsszavak: sharing economy; megosztás alapú gazdaság; fuvar- és raktárbörze; rendszer optimalizáció; jogi szabályozhatóság; potenciál; hatékonyság kihasználtsága

szerző

  • Szaniszló Vivien
    Logisztikai mérnöki
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szekeres Diána
    egyetemi adjunktus, Üzleti Jog Tanszék

helyezés

II. helyezett