Regisztráció és bejelentkezés

A magyarországi németség parasztházai (német)

Egy ház fölépítése minden kultúrkörben központi szerepet játszik, az építéssel összefüggésben kifejeződik a védelem és a biztonság utáni igény, melynek eredményeképpen egy érdekes kölcsönhatás jön létre az ember és otthona között.

A dolgozat elkészítése során törekedtem ennek a kölcsönhatásnak a bemutatására.

A dolgozat strukturálását illetőleg lineáris fölépítést alkalmaztam. Úgy gondolom, hogy a téma megértéséhez, átérzéséhez szükséges néhány előismeret elsajátítása. Így kerül sor egy a Magyarországra betelepített német telepesekről szóló rövid történelmi összefoglalásra. Ha megértjük, hogy milyen körülmények fogadták őket, választ kaphatunk, hogyan, milyen építőanyagok felhasználásával, milyen házakat építhettek.

A dolgozat túlnyomó részben a magyarországi németség által épített parasztház és a hozzá tartozó gazdasági épületek építésének, berendezésének folyamatát mutatja be. Emellett bemutatásra kerülnek az egyes helyiségek, szobák funkciói, illetve az ezekben a helyiségekben fellelhető bútordarabok is.

Az általam elmondottak illusztrálására kiválasztottam egy sváb parasztházat egy Veszprém megyei faluban, Bándon. Bánd egy egyutcás falu, a dolgozat során a falutípus jellege is bemutatásra kerül.

A fő célom ezen dolgozat elkészítésével, hogy egy átfogó képet adjak a magyarországi németség tipikus építési módjáról, külön hangsúlyt fektetve a sváb parasztházra.

szerző

 • Csécsi Miklós
  villamosmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Brandt Györgyi
  egyetemi adjunktus, Idegen Nyelvi Központ
 • Horváth Zoltán György
  tanársegéd, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett