Regisztráció és bejelentkezés

Női sorsok Ljudmila Ulickaja műveiben (orosz)

Ljudmila Ulickaja a női sorsok írója. Művészete, mint a női sorslehetőségek egyedi megjelenítése különleges helyet foglal el a kortárs orosz irodalmi kánonban. Dolgozatomban az írónő néhány novelláján és regényén keresztül kívánom bemutatni, elemezni a női sorsokat, élettörténeteket. Mivel Ulickaja íróvá válása maga is sorsszerűnek tekinthető, ezért elengedhetetlen az írónő életének rövid ismertetése, műveinek életrajzi összefüggésbe történő ágyazása. A regényeiben, novelláiban megjelenő női szerepek általános jellemzésén keresztül kísérlem meg összevetni Ulickaja látásmódját a világirodalom nőszerepeinek tradicionális sémáival. Egyedi, női látásmódjának elemzése után pedig a műveiben megjelenő nőalakok és női életutak jellemzésére térnék rá: ezen elemzések során elsősorban a Szonyecska és az Életművésznők című kisregényekre, a Kukockij esetei regényre, valamint az Elsők és utolsók kötet elbeszéléseire fogok támaszkodni.

szerző

  • Kaptay Annamária
    szakfordító- tolmács
    szakirányú továbbképzés

konzulens

  • Sarkadi Nagy Barnáné Zsenya
    Tanár, Idegen Nyelvi Központ

helyezés

Nem ért el helyezést