Regisztráció és bejelentkezés

Svábok favázas építkezési módja Dél-Dunántúlon (német)

Magyarországi németként kiemelten fontosnak tartom, hogy kultúránkat és identitásunkat megőrizzük. A népdalok, táncok, viseletek és hagyományok mellet örökségünk egy igen nagy, de napjainkban elhanyagolt része az építészet. Építészhallgatóként dolgozatommal ezen szeretnék változtatni, bemutatva a magyarországi németek mára majdnem elfeledett favázas építkezési módját, a fachwerk építészetet.

A dolgozat tárgyát képező épületek szoros kapcsolatban állnak a magyarországi németség történelmével. Így elengedhetetlen, hogy a dolgozat során ismertessem a németek Magyarországra történő betelepítésének folyamatát, továbbá azokat a törvényeket, rendeleteket, melyek az újonnan betelepült német lakosság házépítési szokásaira is kihatottak.

A történelmi előzmények elemzését követően a Dél-Dunántúlon található épületeken keresztül mutatom be a magyarországi németek favázas építkezési módját, a fachwerk épületek fejlődését. Összehasonlítom a szerkezetet, az épületek alaprajzi kialakítását, anyaghasználatát a korabeli magyar lakóházakkal és kitérek az eltérő térhasználatból eredeztethető különbségekre is.

szerző

 • Müller Ákos
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulensek

 • Dr. Brandt Györgyi
  egyetemi adjunktus, Idegen Nyelvi Központ
 • Dr. Krähling János
  egyetemi tanár, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

helyezés

I. helyezett