Regisztráció és bejelentkezés

A rajzfilmek és a popkultúra hatása a nyelvtanulásra (angol)

Dolgozatom célja a rajzfilmeknek és a popkultúrának az idegen nyelvek tanulására gyakorolt hatásának elemzése. Saját tapasztalatom és kutatómunkám alapján kívánom vizsgálni, miként segítik a nyelvek tanulását a rajzfilmek és az egyéb popkultúrához tartozó tartalmak.

Kutatásom alapvetően olyan idegen nyelvet tanuló személyekre fókuszál, akiknek magyar anyanyelvűek. Először olyan idegennyelvű audiovizuális anyagokat fogok vizsgálni, melyek egy igen széles közönség számára elérhetőek voltak a nyolcvanas és kilencvenes években. Mivel én magam is először a televízióban találkoztam idegennyelvű tartalommal, meg szeretném vizsgálni, hogy a nyolcvanas és kilencvenes években született nyelvtanulók is hasonló körülmények között találkoztak-e először idegennyelvvel. Ezen audiovizuális tartalmak hatását is vizsgálni kívánom, főként olyan szempontból, hogy mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy az emberek később egy idegen nyelv tanulásába fogjanak. A dolgozatom ezen részét a fent említett korcsoport tagjai között lefojtatott felmérésem alapján készítem.

A következő részben az egyéb popkultúrához tartozó tartalmak hatását fogom vizsgálni, név szerint abból a szempontból, hogy mennyiben járulnak hozzá a nyelvtanulás elősegítéséhez. Különböző források hatásait fogom vizsgálni, beleértve a képregényeket és a videojátékokat is. Kutatásom ezen részét is kérdőívekre alapozom, kiegészítve a saját tapasztalataimmal és releváns szakirodalommal. Célom bebizonyítani, hogy a rajzfilmek és a popkultúra nagyban segítik az idegennyelv-tanulást.

szerző

  • Nagy Bence Imre
    Nemzetközi két idegennyelvű konferenciatolmács szak
    szakirányú továbbképzés

konzulens

  • Ruzsbatzky Zsuzsanna
    nyelvtanár, Idegen Nyelvi Központ

helyezés

I. helyezett