Regisztráció és bejelentkezés

Japán Gazdasági Problémái

A japán gazdaság a második világháború súlyos veszteségeiből rekordidő alatt éledt újjá, és lett a világ második legnagyobb gazdasága. Ez a siker nagy mértékben a japán intézményrendszernek volt köszönhető. Ezt alátámasztja az is, hogy azon országok, melyek japán intézményrendszert örököltek a háború után, mint például Dél Korea és Tajvan, hasonló gazdasági sikereket értek el.

A Bretton Woods-i rendszer összeomlása pénzügyi liberalizációt igényelt, ami számos országban gazdasági nehézségeket okozott, de Japánban zökkenőmentes volt az átállás. Az 1970-es évek olajválságai és sokkjai a stagfláció jelenségét idézték elő világszerte, míg a Japán gazdaság stabil, az infláció pedig alacsony maradt. A Japán Központi Bank, amely egy függőséggel rendelkező központi bank volt, hírnevet szerzett magának a sikeres intézkedéseivel. Ezek a tényezők tették Japánt a modern gazdaságok követendő példájává.

Az eszköz és ingatlan piaci buborék 1990-es kipukkanása után Japán nem volt képes a korábbi növekedési ütemet tartani. A pénzügyi liberalizáció sikeres volt a felszínen, de valójában befejezetlen maradt. A gazdaság alapvető problémáit hosszú ideig nem tudták orvosolni, ami gazdasági növekedés lassulásához vezetett. Ez az időszak az "elveszett évtized" néven vált ismertté. A Japán politikusok nem értették, hogy miért kellene azt az intézményrendszert átalakítani, ami a világ második legnagyobb gazdasásává tette Japánt. A fordulópontot Koizumi elnöksége jelentette, aki képes volt a szükséges reformokat végigvinni, és a gazdaságot újra növekedő pályára állítani.

Japán még nem gyógyult fel teljesen az "elveszett évtizedből", amikor a globális pénzügyi válság kitört 2007-ben. Japán nem volt közvetlenül érintett a válságban, de nagy volt a gazdaság kitettsége az Egyesült Államokba irányuló export miatt. A japán gazdaság a globális gazdaságba volt integrálva, és a pénzügyi válság a bankközi piacokon keresztül is lesújtott.

Jelenleg Japán a világ harmadik legnagyobb gazdasága, ami Kína fejlődésével és a Japán gazdaság lassulásával magyarázható. A Japán gazdaság továbbra is a kelet-ázsiai régió és a világ fontos részét képezi fejlett iparával és magas életszínvonalával.

Japán különböző fajta nehézségekkel szembesült az elmúlt évtizedek során, ami az ország gazdaságának tanulmányozását érdekes témává teszi. Ez a munka az említett problémák bemutatását és a mögöttes okok vizsgálatát tűzi ki célul.

szerző

  • Bognár Balázs
    számvitel
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Veress József
    , (külső)