Regisztráció és bejelentkezés

Államadósság és gazdasági növekedés az eurózóna-válság tükrében

A 2008-as globális gazdasági válságnak, és az abból kibontakozó adósságválságnak köszönhetően, amely mindmáig sújtja az eurózóna országait, a tagországok jelentős adósságállományt halmoztak fel. A helyzetet súlyosbítja, hogy ahhoz, hogy az országok meg tudjanak kűzdeni a fennáló adóssággal, szükséges volna a gazdasági növekedés, amelyet azonban mindmáig inkább a stagnálás jellemez.

Dolgozatom középpontjában az adósság és a gazdasági növekedés kapcsolatának elemzése áll az eurózónában a válság évei alatt. Arra keresem a választ, hogy miképpen – és milyen csatornákon keresztül – befolyásolja az államadósság a gazdasági növekedést válságos időkben.

Dolgozatom első fele az eurózóna elmúlt néhány évét tekinti át, hogy a válság hogyan zajlott le az övezetben, milyen hatásokkal járt együtt, míg a dolgozat második fele inkább empírikus jellegű, bemutatom az adósság és a gazdasági növekedés között fennálló kapcsolattal foglalkozó kutatások főbb eredményeit. A dolgozat utolsó felében pedig saját empírikus vizsgálatom eredményeit ismertetem a témában.

szerző

  • Balázs Flóra
    alkalmazott közgazdaságtan
    alapszak

konzulens

  • Dr. Dombi Ákos
    egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék

helyezés

III. helyezett