Regisztráció és bejelentkezés

Hazai épületek energetikai korszerűsítése és a beruházás gazdaságossága

Magyarország energiafelhasználásának jelentős részét az épületek üzemeltetése, fenntartása teszi ki, épp ezért nagy jelentősége van a hazai épületállomány energetikai korszerűsítésének. A köztudatban, sőt még hazai jogszabályainkban is többnyire az a szemlélet terjedt el, mely a hőveszteségek minimalizálását tűzi ki céljául, így kis nyílásokat, erősen hőszigetelt rendszereket támogat. Emellett azonban nem szabad megfeledkeznünk a megújuló energiákban rejlő lehetőségekről. Fontos tehát a hőveszteségek mérséklése mellett a hőnyereségek maximalizálása, illetve az ezek közötti optimum megtalálása. Úgy látjuk, hogy erre haladnak a fejlesztések világszerte, és egyre több embert érdekelnek a környezettudatos energia felhasználásának módjai.

Dolgozatunkban épp ezért egy konkrét épület energetikai korszerűsítését vizsgáljuk, amelyet új szoláris rendszerek kialakításával érünk el. Elemzésünk tárgya az anyag –és energiaáramok vizsgálata, értékelése költség - haszon elemzéssel.

A korszerűsítés alatt mind az áram-, mind a fűtésigényt megújuló energiaforrásokkal, azon belül is napelemmel, illetve napkollektorral váltjuk ki. A konkrét számításokat számítógépes programmal végezzük a pontosabb eredmények szerzése céljából.

Megvizsgáljuk, hogy ugyanazon teljesítmény mellett a megújuló energiaforrások vagy a hőszigetelő rendszerek felhasználása a gazdaságosabb, valamint azt is, hogy melyiknek kisebb a környezetterhelése.

szerzők

 • Hadik Petra
  Építészmérnöki nappali alapképzés (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)
 • Pintér László
  Villamosmérnöki szak, alapképzés
  alapképzés (BA/BSc)
 • Szkiba Veronika
  Építészmérnöki mesterképzési szak osztatlan
  egységes, osztatlan képzés

konzulens

 • Dr. Kósi Kálmán
  c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést