Regisztráció és bejelentkezés

A kerékpáros turizmus fejlesztése - a főváros északi régióiban

A dolgozatom célja az, hogy fejlesztési javaslatokat készítsek a kerékpáros turizmus fellendítése, a szükséges eszközök kialakítása, a kerékpáros kultúra népszerűsítése érdekében. A javaslataim megalapozásaként felmérem a kerékpáros turizmus, a kerékpáros közlekedés fogadására alkalmas kiegészítő létesítmények és a kerékpáros közlekedés népszerűségének állapotát Budapest északi területein (főként a Megyeri híd térségére tekintettel).

Ezekhez olyan kutatási módszereket alkalmazok, amik felmérik az adott térség kerékpáros közlekedését és a kerékpár-használat gyakoriságát: kerékpáros mintavételes felmérés, interjúsorozat, mély-interjú, online kérdőíves felmérés és fókuszcsoport-jellegű usability-vizsgálat. Valamint felmérem a kiegészítő létesítmények állapotát, és az azokra való igényt. A kutatásaim megmutatják, hogy milyen hajlandóság mutatkozik a lakosság további szekcióiban a kerékpár-használatra, valamint a kerékpáros eseményeken és programokon való részvételre.

Kitérek még:

- az önkormányzatok hatására a kerékpáros turizmus fejlődésében

- melyiket szükséges és lehetséges fejleszteni: a kerékpáros turizmus iránti érdeklődést, a kerékpározást lehetővé tevő létesítményeket, vagy a kerékpárosok számára is elérhető programokat, rendezvényeket.

A kutatásaim során tett legfontosabb megállapítások és következtetések:

- egyre többen kerékpároznak

- a kerékpározás fő célja a szórakozás

- a Megyeri hidat főként turizmus céljából használják a kerékpárosok

- a kerékpárutak elérhetőségét fejleszteni szükséges

- hirdetések, programok segítenék a népszerűsítést.

szerző

  • Csernák-Csorba Klaudia
    műszaki menedzser
    alapszak

konzulens

  • Dr. Antalovits Miklós
    egyetemi tanár, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

I. helyezett