Regisztráció és bejelentkezés

Új ergonómiai módszer a terméktervezésben: konyhai robotgép használhatósági vizsgálata mobil szemmozgáskövető eszköz felhasználásával

Kutatási munkánk célja egy olyan kísérlet elvégzése volt, mellyel képet kaphatunk a mobil szemmozgáskövető rendszerek termékek teszteléséhez való felhasználásáról, hogy a termékek optimalizálásának és a termékélmény növelésének egy új lehetőségét ismerjük meg.

A kísérletünk során egy konyhai kézi mixer usability tesztjét végeztük el Tobii Glasses szemmozgáskövető szemüveg segítségével. A motivációt az adta, hogy az említett eszközt sokoldalúan használják - többek között szemvezérléses informatikai eszközök fejlesztésére, repülőgép szimulátoros vizsgálatoknál, az autóvezetés megfigyelésére, a szoftverergonómia egyes területein, sőt marketingcélokra, a vásárlási szokások felmérésére is - azonban terméktesztelések során még kevés tapasztalat van a használattal kapcsolatban.

A kísérlet célja tehát egyrészt a robotgép használhatóságának tesztelése volt, másrészt azonban a Tobii Glasses alkalmasságának felmérése hasonló termék usability tesztelésre, ilyen helyzetben való helytállásának vizsgálata, a használat előnyeinek és hátrányainak feltárása.

A kísérletben összesen hat személy vett részt. Mindegyik tesztalanynak ugyanazt a feladatsort kellett végrehajtania minimális segítséggel. A tevékenységet egyrészt rögzítette a szemüvegbe épített kamera, mely felvételén a szemmozgás is megjelenik, továbbá fényképek is készültek, a tesztelés után pedig egy rövid interjúban kérdeztük meg a kísérleti személyeket tapasztalataikról.

A kiértékelés során figyelembe vettük, hogy az alanyok a feladatokat milyen gyorsasággal hajtották végre, továbbá elemeztük a kamerafelvételeket (melyek tartalmazták a szemmozgás pályáját) valamint az interjúkérdésekre adott válaszokat. A következtetések ezen adatok alapján kerültek levonásra.

szerzők

 • Hidas Anna
  ipari termék- és formatervező mérnöki
  nappali alapszak
 • Babicsné Horváth Mária
  ipari termék- és formatervező mérnöki
  nappali alapszak

konzulens

 • Dr. Hercegfi Károly
  egyetemi docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék