Regisztráció és bejelentkezés

Munkadiagnosztikai eszköz alkalmazása a parasport területén

Munkadiagnosztikai eszköz alkalmazása a parasport területén

Tóth Fanny BSc V. évf.

e-mail: fannyorsolya.toth@gmail.com

Konzulens: Jókai Erika, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

e-mail:jokaie@erg.bme.hu

Magyarországon jelenleg a megváltozott munkaképességű és fogyatékos lakosságot vizsgálva a következő adatokat láthatjuk: A nők 30,4 %-a, míg a férfiak 31,1 %-a munkanélküli [1.] Jelenünk fontos megoldandó feladata a fogyatékos embertársaink társadalmi befogadottságának növelése, ennek egy távolabbi, óhajtott állomása a teljes társadalmi integráció.

Egy komplex rehabilitációs folyamat is felbontható különböző szintekre, állomásokra: Első mérföldkő a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek önellátásának biztosítása, második az újra-foglalkoztathatósága, harmadik a szabadidős tevékenységekben való aktív részvétele.

Releváns emberi, társadalmi, egészségügyi szempontokon túl, gazdasági szempontokat figyelembe véve is pozitívumot jelent a munka világába való visszavezethetőség. (Nem kell számolni rehabilitációs ellátással, támogatással, stb.) Ehhez kapcsolódó objektív mérésekre alkalmasak a munkavégzési képességeket vizsgáló szimulátorok.

A TDK munkám során elemzem, hogy a jelenleg létező munkaszimulátorok miként lehetnek alkalmasak parasportolók minősítésének mérőműszereként. A sportot űző fogyatékosok számára a hivatalos minősítés egy előírt, kötelező feltétel a versenyzési engedélyhez. Amennyiben egy már meglévő szimulátorral lehetne optimalizálni, továbbá költséghatékonyabbá tenni a minősítés folyamatát, ez komoly segítséget jelentene a karrierjüket megkezdeni kívánó parasportolóknak.

A parasportolók jelentik a komplex rehabilitáció által elérhető csúcsot, hiszen egy sportoló ember jellemzően aktívabb, jobb lelkiállapottal bír, összeszedettebb, céltudatosabb, ezáltal könnyebb a beilleszkedése, nem-sportoló társaihoz képest. Sikerességük, kiemelkedő eredményeik jó példát és húzóerőt adnak minden sorstársuknak. Ezért tartom különösen fontosnak egy olyan kérdéskörrel foglalkozni, amely a parasport világába lépést segíti elő, és amelyhez már kész eszköz állhat rendelkezésünkre.

Dolgozatomban és a hozzá kapcsolódó kutatásaimban a munkaszimulátorok új szerepeinek megvalósíthatóságát térképezem fel. Szeretnék kutatásommal egy olyan termékfejlesztést megalapozni, amely során a termék potenciális felhasználói köre bővülhet. A témában jártas szakemberekkel készített interjúsorozat, illetve a rendelkezésre álló szakirodalmi forrásokra támaszkodva gyűjtöm össze a fogyasztók és a szakma álláspontjait.

Irodalom:

1. Központi Statisztikai Hivatal : A fogyatékossággal élők akadályozottság, gazdasági aktivitás és nemek szerint (2011.)

szerző

  • Tóth Fanny
    ipari termék- és formatervező mérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Jókai Erika
    egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést