Regisztráció és bejelentkezés

Vásárlási élmény és a design kapcsolatának vizsgálata hazai reggelizők esetében kvalitatív eszközökkel

A dolgozatom témája a hazai reggelizők arculatának és fizikai megjelenésének, valamint azok kialakítási stratégiájának vizsgálata. Továbbá annak megismerése, hogy az arculatot és a designt hogyan ítélik meg a vendégek, hogyan érzik magukat az adott üzletben, és ezek a tapasztalatok milyen szerepet játszanak a vásárlás élményében. A kutatásomban három magyar vállalatot vizsgáltam meg: a Cserpes Tejivót, a Bite Bakery Cafét, valamint a Madal Cafe-t. Mind a három válalalt Budapesten található, méretüket, forgalmukat és termékpalettájukat tekintve közel hasonlónak mondhatóak. A kutatási kérdések megválaszolásához kvalitatív kutatási eszközöket használtam. A felhasználói vélemények átfogó megismerésére kontextusba helyezett megkérdezést végeztem 45 fővel, amely során az adott reggeliző különböző üzleteiben az éppen ott fogyasztó vendégeket kérdeztem arról, hogy mit gondolnak az arculati elemekről, belső elrendezéséről, miközben a márka kapcsán felmerülő érzéseik is feltárásra kerültek. A megkérdezés során kitértem arra is, hogy a vendégek miért választják az adott helyszínt a sokféle reggeliző közül, , illetve milyen jelentőséget tulajdonítanak a designelemek összeségének. Mind a Cserpes Tejivó, a Bite Bakery és a Madal Cafe esetében 15 véletlenszerűen kiválasztott vásárlót kérdeztem többféle helyszínen. A „stakeholder” oldali elképzelést tulajdonosi vagy üzletvezetői interjúval tártam fel félig strukturált interjú formájában. Az eredmények részletesen bemutatják, hogy a tulajdonosi és a felhasználói elképzelések között milyen különbségek, hasonlóságok vannak, amelyek befolyásolhatják a vásárlási élmény alakulását.

szerző

 • Dombovári Zsófia
  Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Hámornik Balázs Péter
  Tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék
 • Szabó Bálint
  egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék