Regisztráció és bejelentkezés

Sajátélmény-alapú hatásvizsgálat egy közösségi jóllét-fokozó applikáció fejlesztésének megalapozásához

A kutatás célja, hogy egy közösségileg használható, a pozitív pszichológiai PERMAH jóllét modelljére építő alkalmazás fejlesztését előkészítse és megalapozza. Hazánkban a jóllét az OECD nemzetközi kutatása alapján a 37 vizsgált ország átlagos jóllétszintjénél alacsonyabb (OECD, 2020), és értéke a COVID-19 járványidőszak okán valószínűleg jelentősen romlott. Így fontosnak tartom, hogy olyan, mindenki által elérhető, és a mindennapi élet során jól alkalmazható gyakorlatok hatását vizsgáljam, melyek hatékonyan tudják támogatni a boldogságérzésének és a jóllétének növekedését, és amiket telefonos applikáció formájában a későbbi felhasználók számára elérhetővé tudok tenni.

A sajátélmény-alapú hatásvizsgálatok összesen 44 fő részvételével valósulnak meg, akik 18-27 év közöttiek. A három kutatási alkalom során a PERMAH jóllét modell két-két komponenséhez tartozó gyakorlatokat próbálunk ki a résztvevőkből alkotott három független csoporttal. A gyakorlatok után hatékonyságuk mérésére érdekében kvalitatív, csoportos (félig-struktúrált) interjú készül a résztvevőkkel, majd pozitív pszichológia témaköréhez kapcsolódó kérdőívek felvétele történik meg, így a hatásvizsgálatot különböző személyes jellemzők alapján is megvizsgálom. Az alkalmak két és fél órás időtartamban kerülnek megrendezésre. Ebből másfél órát tesznek ki a gyakorlatok, és egy órát a kutatás kereteinek ismertetése, illetve a csoportos interjú, kérdőívek adják. A kapott kvantitatív és kvalitatív eredményeket külön-külön is feldolgozom és összefüggéseiket is megvizsgálom.

Kutatásom eredményeként a gyakorlatok hatását, hatékonyságát kimutató, csoportos alkalmazhatóságára vonatkozó hasznosítható adatokat várok, melyeket összevetve a különböző kérdőívek eredményeivel átfogó képet kapok a vizsgált intervenciós gyakorlatok telefonos applikációba illesztett alkalmazási lehetőségeiről, várható eredményességéről, és használhatóságáról.

szerző

  • Turóczi Hajnalka
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Kun Ágota
    egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék