Regisztráció és bejelentkezés

Perszónák használata az egyetemi kurzusokban

Egyetemi kurzusok során még a kötelező tantárgyak esetén is eltérő a hallgatók motivációja, lelkesedése és az igényelt munka, ami a tantárgy teljesítéséhez szükséges. Természetesen akadnak olyanok, akik csak szeretnék megszerezni a megfelelt minősítést és vannak olyanok is, akik tudásukat szeretnék bővíteni, érdekli őket a tantárgy, valamint szeretnének a jövőben is az itt elhangzottakkal foglalkozni tanulmányaik vagy munkájuk során. Szabadon választható tantárgyaknál ez a skála talán még szélsőségesebb. Felmérésünk alapján még tagoltabbá, elkülöníthetőbbé teszi a hallgatókat a preferált oktatási és számonkérési módszerek tekintetében.

A kutatásunk célja főként az egyetemi kurzusok személyre szabása és javítási, optimalizálási lehetőségek kialakítása Perszónák használatával. Más módszerrel lehet motiválni, oktatni és számonkérést biztosítani minden hallgatónak, azonban nagy létszámú egyetemi kurzusokon nincs lehetőség ilyen fokú tagolásra. Ezen okból a hallgatókból kvalitatív és kvantitatív módszerekkel motivációkat, tulajdonságokat és emberi jellemzőket állapítottunk meg. Ezek alapján létrehoztunk a teljes hallgatói körből két alap Perszónát, akiknek a tanulási szokásaik lényegesen eltérnek. ,,A Perszóna egy funkciókomplexum, amely az alkalmazkodás vagy a szükségszerű kényelmesség miatt alakult ki, de semmiképp sem azonos az egyéniséggel. Kizárólag a tárgyakhoz, a külvilághoz való viszonyra irányul. A Perszóna az elvárásoknak megfelelő kompromisszum az egyén és a társadalom között.,, (Jung pszichológiája, 1912)

Kutatásunk során egy kötelező és egy speciális tárgycsoportba tartozó szabadon választható tárgy hallgatóit vizsgáltuk. A kurzusokon felállítható Personák különbségét, arányaik megoszlását vettük leginkább figyelembe. Az információinkat a hallgatókról főként interjúkkal, kérdőívekkel és korábbi évek adataiból szereztük be, így akár statisztikákat, akár fontosabb belső hallgatói motivációkat fel tudtunk használni munkánk során.

Fontosnak tartjuk, hogy egy oktatott tantárgy keretein belül a hallgatókat a nekik megfelelő módszerrel oktassuk, az átadott tudást úgy kérjük számon, ahogy az a jövőjére nézve neki is ideális. Az eltérő hallgatói motivációk miatt különösen hasznos lehet ezeket csoportba, majd személyekbe foglalni. Ez empatikusabbá teheti az oktatókat a hallgatók felé, valamint közelebb hozhatja őket egymáshoz és a közös érdekeikhez.

szerzők

 • Beranek Dorottya
  Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
  alapképzés (BA/BSc)
 • Kun András Dániel
  Műszaki menedzser alapszak BSc
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Lógó Emma
  docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék
 • Tóth Áron
  egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék