Regisztráció és bejelentkezés

IKEA vásárlóinak tipizálása termékmenedzsment eszközökkel

Kutatásom célja az IKEA fogyasztóinak mélyebb megismerése, fogyasztói magatartásuk alapján perszóna készítés. Kutatási módszernek kérdőívet, illetve fókuszcsoportot választottam.

Az első kérdőíves kutatásom (n=650) célja az IKEA vásárlók fogyasztói magatartásának, fogyasztói szokásainak, illetve az áruházzal kapcsolatos elvárásainak a feltárása volt. Az eredmények alapján meghatároztam vásárlói típusokat - öntudatos, határozott, határozatlan -, azok IKEA-val kapcsolatos preferenciájukat, szabadidős tevékenységeiket, környezettudatosságukat.

A második kérdőíves kutatásom (n=420) a kapott típusok mélyebb megértésére és feltárására irányult, de még mindin kvantitatív módon.

Végül pedig kvalitatív módszert alkalmaztam (két mini fókuszcsoport), annak érdekében, hogy a vásárlói típusok motivációikat, félelmeiket és IKEA-val kapcsolatos hiedelmeiket feltárjam.

Kutatásaim eredménye alapján 4 perszónát alkottam, az IKEA archetipikus vásárlóit határoztam meg.

szerző

  • Rappai Rita Cintia
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Kapusy Kata
    doktoranda, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

I. helyezett