Regisztráció és bejelentkezés

Tájékozódási és edukációs lehetőségek a bőrápolás területén az Uriage termékeinek felhasználó-központú elemzésén keresztül

Kutatásom alapkérdése, hogy milyen tájékozódási lehetőségek segítenék a bőrápolással kapcsolatos edukációt, mind a különböző bőrtípusok, bőrproblémák, hatóanyagok, mind a piacon jelen lévő márkák és termékek ismeretére vonatkozóan annak érdekében, hogy a bőr-és arcápoláshoz fűződő lényeges információk könnyen hozzáférhetővé és érthetővé váljanak.

A dolgozat céljai közé tartozik a bőr-és arcápolási szokások és motivációk, a tájékozottság és tájékozódási lehetőségek felmérése a bőrápolás területén és a vásárlási szokások és preferenciák vizsgálata a bőr-és arcápolási termékeket illetően, különös tekintettel a dermokozmetikumokra az Uriage márka termékeinek potenciális és valós felhasználóin keresztül.

A kutatás folyamán két módszertan segítségével gyűjtöttem kvalitatív és kvantitatív adatokat egyaránt. Előbbi céljából fókuszcsoportos vizsgálatot végeztem egy öt, illetve egy hatfős csoporttal, ezután kérdőíves kutatást valósítottam meg az Uriage valós és potenciális felhasználóinak körében a fókuszcsoport eredményei alapján.

A fókuszcsoport résztvevői szintén az Uriage potenciális és jelenlegi felhasználói, bőrápolási és vásárlási szokásaik, igényeik és tájékozódási pontjaik mellett azt is vizsgáltam, hogy a termékek csomagolása elegendő információt nyújt-e a felhasználók számára a termékek rendeltetését és használatát illetően.

A fókuszcsoportos vizsgálatból levont megállapítások egyike, hogy a bőrápoláshoz kapcsolódó motivációk összetettebbek, mint egy adott bőrprobléma megoldása. Ezek a motivációk gyakran az önértékeléshez és a szégyenérzethez kapcsolódnak, melyet a bőr nem kívánt állapota vált ki.

A fókuszcsoportos vizsgálatok szintén felhívták a figyelmet az ajánlások és mások tapasztalatának kiemelt szerepére. Továbbá elmondható, hogy a különböző generációk különböző igényeket fogalmaznak meg, mind a bőrápolás tudatosságának mértéke, mind a tájékozódásra használt platformok eltérőek esetükben. Nem elhanyagolható a napjainkban trendként jelen lévő és egyre inkább terjedő „tudatos bőrápolás” szerepe sem az előbbiekre nézve, a kérdőív eredményei szintén alátámasztják ezt a kijelentést.

szerző

  • Gleichner Noémi
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Geszten Dalma
    Egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék