Regisztráció és bejelentkezés

A jóllét feltérképezése észlelt stressz és pszichológiai tőke függvényében – különböző oktatási formákhoz kapcsolódó attitűdök vizsgálata egyetemi hallgatóknál

A járvány miatti egyetemi távoktatás számos hallgató számára jelentett kihívást, ugyanakkor a közvetlen környezetemben többféle vélekedést tapasztaltam a távoktatással kapcsolatban, az attitűdök meglehetősen különbözőek voltak. Különleges helyzetben vannak az erősen gyakorlati képzésre épülő szakok, ahol a távoktatásra való átállás rengeteg új kérdést felvet. Felmerült bennem a kérdés, hogy az egyetemi diákok hogyan élték meg ezeket a változásokat. Kutatásom célja, hogy egy általános képet kapjak a hallgatókról, pszichológiai jóllét, az észlelt stressz és pszichológiai tőke tekintetében. A pszichológiai jóllét egy olyan eudaimonikus alapokon álló koncepció, amely szerint a jóllétet hat fő aspektus határozza meg, úgymint autonómia, személyes növekedés, önelfogadás, hit a jelentéssel teli életben, a körülvevő világ irányítása és pozitív kapcsolódás (Ryff és Singer, 2008). A pszichológiai tőke (Luthans és mtsai, 2010) egy olyan pozitív pszichológiai állapot, amely meghatározza az egyén személyes közérzetét, és hozzájárul jóllétéhez és teljesítményéhez. Négy összetevője az énhatékonyság, optimizmus, remény/bizakodás és reziliencia. Kutatásomban egészségügyi és gazdasági szakos hallgatói mintát vizsgálok. Célom, hogy felmérjem, a képzés felépítésének körülményei befolyásolják-e a hallgatói pszichológiai jóllétet, a pszichológia tőkét és az észlelt stressz mértékét. A kvantitatív vizsgálat során online kérdőívet használok, a minta mérete meghaladja az 50 főt. Továbbá, 15 fővel Q módszerrel attitűdmérést végzek. Arra számítok, hogy a jóllét és a pszichológiai tőke közt pozitív, a jóllét és az észlelt stressz között negatív, az észlelt stressz és a pszichológiai tőke között pedig szintén negatív együttjárás van. Az egyénileg felvett Q rendezések alapján pedig a kapott eredményeket a gyakorlat síkjára is le lehet fordítani, így konkrét eszközöket lehet kifejleszteni és intervenciókat tervezni, amik a különböző oktatási formában tanuló diákok jóllétét növelhetik.

szerző

  • Kenyeres Aliz
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Balogh Blanka
    PhD hallgató, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

Jutalom