Regisztráció és bejelentkezés

Covid-19 hatása a munkahelyeken

Kutatásomban a Covid-19 hatásait szeretném vizsgálni a munkahelyi jólléttel és belső pszichológiai erőforrásokkal (Psychological Capital; PsyCap) összefüggésben. A téma jelentősége abban rejlik, hogy a pandémia következtében az egész világon megváltoztak az életkörülmények, ami természetesen a munka világára is hatással volt. Annak érdekében, hogy megfelelően tudják a munkahelyek támogatni a munkavállalókat és segíteni tudják őket mentális egészségük megőrzésében, pontosabb adatok szükségesek a fent említett kapcsolatok elemzésére. Ennek érdekében egy online kérdőívet hoztam létre, amiben a demográfiai adatokon és a Coviddal kapcsolatos feltáró kérdéseken túl szerepelt a Munkahelyi jóllét kérdőív (Kun és mtsai, 2017), Pszichológiai tőke kérdőív (Luthans és mtsai, 2007), illetve a WHO Well-being Questionnaire magyar változata. Kutatásom célja a fent említett tényezők közötti kapcsolat jellegének feltárása, azonban a szakirodalom alapján megfogalmazható néhány előfeltevés a várt eredményekre vonatkozóan. Azt feltételezem, hogy negatív irányú kapcsolat lesz a távolléti munkavégzés gyakorisága és a munkahelyi jóllét között, viszont azt is várom, hogy a PsyCap moderátor tényezőként szerepelhet a kettő között. A szakirodalom alapján várható, hogy akinek magasabb mértékű a PsyCap pontszáma, azoknak magasabb lesz a munkahelyi és az általános jóllét pontszáma is. A munkahelyi jóllét kérdőív alskálái közül a PsyCap negatív irányú kapcsolatot fog mutatni a munka negatív aspektusaival és pozitív kapcsolatban a teljesítmény, siker alskálákkal. Amennyiben a várt hipotéziseimet igazolják az adatok, az megfelelő alapot nyújtana az eredmények gyakorlatba való átültetéséhez, amik munkahelyi jóllét fokozó programok tartalmát segíthetnek meghatározni.

szerző

  • Fülöp Luca
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Kun Ágota
    egyetemi docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

I. helyezett