Regisztráció és bejelentkezés

Adatgyűjtés fontosságának, lehetőségének vizsgálata a városi tömegközlekedésben

Kutatásom során megvizsgálom az egyes visszajelzési módokat melyek egy felhasználónak rendelkezésre állnak egy alkalmazás esetében. Fontosnak tartom kivizsgálni, hogy adott visszajelzési opciót milyen hajlandósággal használ, mekkora nehézség számára a visszajelzés teljesítése. Körül járom, hogy a budapesti tömegközlekedésben milyen adatok állnak rendelkezésére a szolgáltatónak és milyen lehetséges adatok nyerhetőek ki a továbbiakban, amelyek számára hasznos információval szolgálnak. A lehető legjobb összehasonlíthatóság végett kívánok kitérni a külföldi jó példákra is.

Kutatásomat egy kvantitatív és egy kvalitatív módszertannal kívánom elvégezni, amelyek egy kérdőíves adatgyűjtést, illetve egy használhatósági vizsgálatot takarnak. Ezek segítségével kívánom a tézisem eredményeként a lehető legjobb megoldási javaslatot nyújtani.

szerző

  • Antal Péter
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Tóth Áron
    egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

III. helyezett