Regisztráció és bejelentkezés

A mindfulness egy új formája: Autonóm Szenzoros Meridián Válasz

A világjárvány okán kialakult helyzet miatt még nagyobb relevanciája van annak, hogy az emberek otthonaikban is hozzáférjenek egyes relaxációs eszközökhöz. Ilyen szorongáscsökkentésre alkalmas technika lehet például a meditáció, mindfulness-alapú applikációk, valamint egy új alternatíva, az ASMR.

Az Autonóm Szenzoros Meridián Válasz (ASMR) egy szenzoros, észlelési jelenség, amely nemrégiben került a kutatók látókörébe. Magával a kifejezéssel Youtube-on találkozhatunk. Az ASMR videók ingerei közé tartozik többek között a suttogás, a kopogás, a személyes figyelem és lassú mozgások, amelyek az emberek egy csoportjánál pozitív érzelmi változást és/vagy fejtetői bizsergést idéznek elő. Az ASMR különlegessége, hogy a videóban szereplő személy úgy tesz, mintha gondoskodna a nézőről, mintha valóban egymással szemben ülnének. Ezáltal az ASMR, képernyőn keresztül is kiváltja ugyanazt a folyamatot (relaxáló érzések), amelyet szociális interakciók során tapasztalhatunk meg. Feltételezhető az ASMR egy jobban kutatott jelenség, a mindfulness egyik formájának tekinthető, ugyanis az ASMR élmény is akkor jön létre, amikor az egyének egyszerre figyelnek az ingerekre és ráhangolódnak a testi válaszokra.

Kutatásom célja jobban megismerni ASMR mechanizmusait a mindfulness, az abszorpciós képesség és az affektivitás tükrében, mindezzel elősegítve az ASMR potenciális terápiás felhasználásának jövőbeli kidolgozását.

A online kérdőívcsomagban alkalmazott eszközök: 6 db videó, Mentális Figyelem és Tudatosság Kérdőív, Tellegen-féle Abszorpció Skála, Pozitív és Negatív Affektivitás Skála.

Eddigi tanulmányok alapján feltételezhető, hogy a mindfulness prediktív az ASMR videókra adott reakciókra. Érdemes feltárni a köztük rejlő hasonlóságokat és különbségeket.

Fontos kérdés, hogy az abszorpció az ASMR reszponzívaknál a pozitív élmények intenzitását, a nem reszponzívaknál pedig a negatív érzések intenzitását fokozza-e.

Egyik hipotézisem szerint az ASMR reszponzivitás pozitív korrelációt fog mutatni a pozitív affektivitással, hiszen a reszponzívakra jobban hatnak az ASMR által keltett pozitív érzelmi változások. Lehetséges az is, hogy pozitív kapcsolat lehet a negatív affektivitás és az ASMR reszponzivitás között, ugyanis a negatív affektivitással rendelkező személyeknek nagyobb szüksége van az ASMR-ra, hogy egy optimális nyugalmi szintet érjenek el.

Mindezen eredmények segíteni fognak, hogy jobban megértsem és elhelyezzem az ASMR-t a szakirodalomban a mindfulnesshez képest.

szerző

  • Sóvágó Lilla
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Tompos-Nagy Eszter
    Egyetemi tanársegéd, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

III. helyezett