Regisztráció és bejelentkezés

A Magyarországon és a világon felbukkanó környezetvédelemmel kapcsolatos diákmozgalmak szerepe és hatása a szakközépiskolai illetve a gimnazista diákokra

A dolgozat célja a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos diákmozgalmak szerepének áttekintése, ezen belül a Gimnazista és szakközépiskolai diákok e témához való attitűdjének vizsgálat,az elemzése. Ennek keretében feltárásra, bemutatásra kerül a széles skálán vett szervezett környezetvédelmi események és klímasztrájkok, faültetések, online és valós hazai, nemzetközi konferenciák eredményei. Az elméleti munka mellett a figyelemfelkeltő akciók, gyűlések és az oktatásban lévő diákok viszonyának feltáró empirikus kutatása áll.

Kutatási problémaköröm a következő 10 fő nyitott kérdésre keresem a választ a dolgozatban. Mi a diákok motivációja? Miért érzik szükségesnek? Hogyan és mikor vettek benne részt? Hogyan szerveződnek kapcsolatba, hogyan találják meg egymást? Mennyire szervezettek közösségi szempontból? Frusztrálja -e őket ezzel a témával kapcsolatban valami az iskolában? Mi a céljuk? Mik voltak az oktatói reakciók? Mivel lehetnének jobbak a környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyak? Egy min. 100 fő részvételével készülő kvantitatív kérdőíves felmérés megvalósítás a legaktívabb diákok körében ahol. a kapott eredményekből gráfos-hálózati-aktív térkép készítése egyszerű leíró statisztika segítségével következtetések levonása. A főbb a szervezésben is részt vevő szereplőkkel személyes interjút készítése.

szerző

 • Kiss Péter Pál
  Tanár – mérnöktanár
  mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulensek

 • Nagy Katalin
  tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék
 • Dr. Molnár György
  egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést