Regisztráció és bejelentkezés

A megújuló szakképzés aktuális kérdései és kihívásai napjainkban

TDK – dolgozat

Schleiss Zsolt

Cím: A megújuló szakképzés aktuális kérdései és kihívásai napjainkban

Dolgozat célja, hogy egyfelől, hogy áttekintsem a 2020. szeptemberétől gyökeresen átalakult, megváltozott szakképzés rendszerét, szerkezetét, vizsgarendszerét, másfelől feltárni, hogy az új kialakult rendszer, programtanterv milyen új követelményeket támaszt az oktatókkal és a tanulókkal szemben. Kutatási kérdésként felmerül e változás kapcsán annak a kérdésköre, hogy hogyan viszonyul a mai társadalom és munkaerőpiac a szakképzésben végzet diákok munkaerő és karrierlehetőségeihez? Ez felvet számos pályaorientációs problémakört is, ennek elméleti, gyakorlati hátterének vizsgálatán túl a dolgozat induktív empirikus vizsgálatokra építkezve járja körbe a felvetett problémakört.

Kulcsszavak: szakképzés, szakmaszerkezet, pályakép, motiváció

szerző

  • Schleiss Zsolt
    Mérnöktanár mesterszak (3 féléves képzés)
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Molnár György
    egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést