Regisztráció és bejelentkezés

Specifikus közlekedés. A motorkerékpár vezetésének oktatása.

A motorkerékpár vezetésének gyakorlati oktatása során a tanuló nem kapja meg azt az alapvető vezetés-tecnikai képzést, amellyel kezdeti tudásszintjének megfelelően viszonylagos biztonságban tudna bekapcsolódni a közúti közlekedés forgalmába. Dolgozatom mind a tanuló, mind a szakoktató szemszögéből vizsgálja a képzés gyakorlati lebonyolítását, kitér a jogszabályi keretekre, alkalmazhatóságuk hatékonyságára. Betekint a szakoktató képzés alapjaiba, a képzésben való részvétel feltételeire, illetve saját tapasztalataimból merítve szubjektív megfogalmazásokat, javaslatokat tesz a rendszer hatékonyabb működésére. Kidolgoz egy másféle értékelési, minősítési módszert, amivel objektív módon lehetne mérni a képességeket, továbbá a képességek változását a gyakorlás és a vizsga folyamán.

Immáron két évtizednyi aktív rendőri szolgálattal a hátam mögött bemutatom a rendőrség motoros szolgálatának egyedülálló képzési rendszerét, jogszabályi előírásait, gyakorlati végrehajtását a képzési és vizsgakövetelmények tükrében. Rávilágítok ennek a szakmailag kiemelkedő és a közlekedés szempontjából társadalmilag elismert képzésnek a hiányosságaira, valamint analizálom a legspecifikusabb módot, a megkülönböztető jelzés használatát motorkerékpáron.

Egy virtuális skálát elképzelve ez a motorozás alfája és omegája, a kettő között lévő meglehetősen széles spektrumot dolgozatom nem vizsgálja, mégis remélem, hogy empirikus módon, szakmai megközelítésből érdekes tényeket tár a hallgatóság irányába.

szerző

 • Homonnai Péter
  Tanár – mérnöktanár
  mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulensek

 • Nagy Katalin
  tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék
 • Dr. Juhász János
  egyetemi docens, Út és Vasútépítési Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést