Regisztráció és bejelentkezés

Távolmaradó diákok felzárkóztatása IKT eszközökkel

Amikor egy fiatal diák távol marad a tanóráról, tanulmányai szempontjából számos hátrány érheti.

Mivel nincs jelen fizikailag az órán, nem hallja a tanár magyarázatát, és nem tud részt venni a megértést segítő feladatokban sem. Ha több napos hiányzásról van szó, a bepótolandó tananyag felduzzad, és ha a diák visszatérésig nem képes bepótolni mindent, előfordulhat, hogy nem tudja felvenni az éppen tanult témakör fonalát, mely így még nehezebbé teszi a felzárkózást.

TDK dolgozatomban olyan megoldásokat szeretnék kutatni és kidolgozni, melyek az infokommunikációs technológiák segítségével különösebb erőfeszítések nélkül teszik lehetővé az óra anyagának digitális formában történő továbbítását. Dolgozatom célja továbbá egy tapasztalataim szerint nem túlzottan ismert, ám az oktatásban igencsak hasznos jegyzetkészítő szoftvert, a OneNote-ot bemutatni.A szoftveres megoldásokon mellett a Tablet PC-k oktatásban való alkalmazhatóságát vizsgálom.

Nem célom olyan, „túlzottan” jövőbe mutató megoldásokat keresni, melyek szinte maradéktalanul kielégítenek minden igényt, de anyagi és egyéb erőforrások hiánya miatt csupán álomként lebeghetnek egy átlagos, államilag fenntartott magyarországi középiskola számára. A távolmaradók bevonására két fő módot különböztetek meg, egyrészt az órán valós időben való részvételt, ahol a diák például webkamera, mikrofon segítségével részt vehet az órán vagy a csoportmunkában is, másrészt pedig olyan módszereket, melyekkel az óra tartalma később, minél tömörebb formában visszanyerhető.

A kutatás célcsoportjának főként a középiskolás korosztályt választottam, akik már általában egyedül töltik otthon betegszabadságukat, és nagy magabiztossággal kezelik az infokommunikációs eszközöket.

szerző

  • Szabó Vince
    műszaki menedzser
    alapszak

konzulens

  • Szalóki Tiborné
    egyetemi tanársegéd, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

I. helyezett