Regisztráció és bejelentkezés

A távoktatás helyzete külföldön, és hazánkban.

A műszaki, technikai fejlődésnek, valamint az információs társadalom kihívásainak és a versenyszellemnek köszönhetően ma már több elektronikus tananyagot lehet elérni.

Kérdés, milyen hatékonysággal, és hogyan épül (épült) be a közoktatásba az elektronikus tananyag? Használatával valóban személytelenné válik az oktatás a jövőben? Milyen rendszerek használatosak ma a közoktatásban, lehet-e (kell-e) ezeket a rendszereket fejleszteni?

Tudományos munkámban ezekre a kérdésekre keresem a választ. Nem pusztán kíváncsiságból. Mint érintett nem csak az fontos számomra, hogy az új ismereteket honnan, milyen formában tudom megszerezni, hanem az is hogy tudom átadni másnak a megszerzett tudást.

szerző

  • Németh Zsolt
    alkalmazott közgazdaságtan
    alapszak

konzulens

  • Dr. Molnár György
    egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom