Regisztráció és bejelentkezés

A Facebook szerepe az informális tanulás támogatásában

Jelen korunkban a fiatal generációinak többsége ismeri és használja a különböző szociális hálózatoknak, így a Facebook-ot is. A kapcsolattartáson mellett használható már éppúgy a munkában mint a tanulásban is. A dolgozat ismerteti a Facebook-ban rejlő tanulási potenciál lehetőségét az informális tanulási folyamatokban. Kitér arra, hogy milyen előnyöket és hátrányokat hordoz magában e hálózati forma. Továbbá ismerteti a mai hallgatók szokásrendszerét a tanulás és közösségi oldal relációjában. Emellett vizsgálja, hogy a szociális médiák milyen hatással vannak társas kapcsolatokra, azaz a személyes kapcsolattartást helyettesítheti-e a Facebook szolgáltatásrendszere?

szerző

  • Fódi Tamás
    mechatronikai mérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Molnár György
    egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom