Regisztráció és bejelentkezés

Pedagógusok kiégése és a 2011. évi CXC. köznevelési törvény módosításainak összehasonlító elemzése empirikus vizsgálat segítségével

Témám aktualitását adja, hogy a magyar parlament 2013-ban módosította a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvényt. Dolgozatom tárgyaként egy kérdőíves felmérés keretében kívántam hipotézisemet igazolni, mely szerint minden jogi szabályozás, mely hatással van a pedagógus jogállásra és munkakörülményre, összefügg a pedagógusok kiégését jelző burnout szindrómával. Kutatásom célja nem a törvény minősítése, hanem annak burnout-ra gyakorolt hatásának bemutatása és elemzése.

Munkámban bemutatom a kiégés kialakulásának fázisait, acut és pszichoszomatikus kifejeződéseit, ismertetem a kiégés ismert prevenciós lehetőségeit. A dolgozat során beidéztem a köznevelési törvény azon változásait, mely a legnagyobb módosulásokat hozza jelen pedagógus társadalmunkban, melyek figyelembevételével fókuszáltam kérdéseimmel a felmérésben.

A téma tárgya és célcsoportja szempontjából reprezentatívnak mondható anonim kérdőíves felmérésemet - Magyarország összes régiójára kiterjesztve - több középfokú oktatási intézményben, gyakorló pedagógusok körében végeztem.

A fejezetek eredményeinek elemzése nem igazolta, miszerint szignifikáns kapcsolat érhető tetten a kiégés jelensége és a köznevelési törvény módosításainak jelentése és alkalmazása között.

Dolgozatom befejező részében, az eredmények ismeretében felvetem a témára vonatkozó további kutatási lehetőségeket is.

szerző

  • Tisóczki József
    mérnöktanári
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Molnár György
    egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom