Regisztráció és bejelentkezés

Az IKT alkalmazásának napi gyakorlata egy szakközépiskolában - lehetőségek és dilemmák

A dolgozat az IKT fogalmi körének és területeinek ismertetése mellett, annak alkalmazási lehetőségeinek felmérését tárgyalja szakképző intézményekben.

A munka célja egy adott intézmény IKT rendszerét bemutatva rendszerszintű „jó gyakorlatok” és akut problémák feltárása a lehetséges fejlődési irányokra fókuszálva rendszerfejlesztésekre történő ajánlások megfogalmazásával.

A környezet folyamatos változása, a rendszerszemlélet hiánya miatt, a többszörösen összetett rendszerek redundancia és tartalékok nélkül fejlődnek. Üzemeltetési költség figyelése, elemzése szinte teljes mértékben elmarad. Az eszközök szolgáltatási kihasználtsága és hatékonysága a lehetőségek és kapacitások alacsony szintjén érvényesül. Az eszközök szolgáltatási-tartalmi sokszínűsége és választéka a szakképzési igényeket csupán részben fedi le. A szakképzésben szűk keresztmetszetet jelent az IKT köre, mert a szakképzés azon területein hiányos, ahol az elvont vonatkoztatások miatt a prezentációt, a szemléltetést kiemelten kellene alkalmazni. Emellett az is probléma, hogy az IKT eszközöknek és rendszereknek a szakképzésben - az innovatív technológiai ágazatok gyors változásai miatt - a szükséges, érvényes és hatályos ismeret tananyagát kellene tartalmaznia. A szakképzési változások új dimenziókat, követelményeket és problémákat generálnak az IKT-val szemben. Az eszközválaszték adott, annak fejlesztéséhez, működtetéséhez, fenntartásához, használatához a költséghely alkalmazás bevezetése követelményként javasolható. A használók képzése, az alkalmazások kiterjesztése, folyamatos innovatív hozzáállást igényel minden részvevőtől. E kérdésköröket tárgyalják a dolgozat fejezetei.

szerzők

 • Belső Tibor László
  mérnöktanári
  mesterszak
 • Tukacs Attila
  mérnöktanári
  mesterszak

konzulens

 • Dr. Molnár György
  egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom