Regisztráció és bejelentkezés

A gyakorlati programozás és játékfejlesztés tanításának alternatív módszere grafikai felületek támogatásával

A mai digitális világban különös figyelmet kell fordítani a számítógép- és médiakezelés, valamint a programozás oktatás szerepére és használatára.

A legtöbb magyar középiskolai és felsőoktatási képzésben közel azonos, hagyományos pedagógiai elvek és algoritmusok szerint történik az oktatás. Eszerint az oktató először ismerteti az új ismeretet, alkalmazást, s annak funkcióit, majd elmagyarázza a felhasználási módját. Ezt követően az oktató a diákokkal megoldat néhány rövid, szemléltető jellegű feladatot.

Ennek a módszernek egyik tanulást fékező eleme, hogy a diákok többségének rendkívül nehéz feladatot okoz a programozás szintaktikájának és elvi működésének megértése mellett a program logikáját is megtervezni és megalkotni. Sokan nem értik meg az elméleti hátterét és a lényegét a programozásnak, vagy ha igen, akkor is évekbe telik ezt a tudást elsajátítani.

Ez a dolgozat egy új módszer kidolgozásáról és alkalmazásáról szól, ahol a diákok legelső programozói feladataikat nem egy hagyományos szöveges, hanem egy egyszerű grafikus felületen írják meg. Ennek a felületnek a használatával nem kell foglalkoznia a diáknak a szöveges szintaktikákkal. Az oktatási módszer elsődleges célja a játékfejlesztés, mivel ez átlagosan nagyobb motivációval látja el a diákokat, és a számítógép iparban is jelentős a szerepe.

A téma keretein belül kialakuló projekt kidolgoz egy féléves kurzust is, amely ennek a felületnek az oktatásáról szól. A kurzus első fele a programozás elméleti módszereinek begyakorlását tartalmazza. A másik felében a kurzus a tapasztalatok alapján áthelyezi a tanult módszereket a vizuálisból a programsoros programozásba. A kurzus végén a diák megismeri a programozás alapjait és logikáját hasonlóan, mint a hagyományos módszer esetében, de itt a gyakorlatiasabb megközelítés miatt sokkal mélyebb tudást eredményez azon diákok számára is, akik kevésbé érdeklődnek a téma iránt.

Ennek az elméletnek az alátámasztásához egy próba kurzus keretében történt egy felmérés, amelyre önkéntesek jelentkeztek. Ennek a tesztnek az eredménye megmutatja, hogy az elmélet valóban a várt eredményeket mutatja-e és hogy milyen változtatásokat kell elvégezni a kurzus összeállítását és a programozás oktatását illetően.

szerző

  • Nyirő Péter
    mechatronikai mérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Molnár György
    egyetemi docens, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

II. helyezett