Regisztráció és bejelentkezés

Az új vadászati törvény módosításainak vizsgálata

Az evolúció hajnalán az ember a természet része volt, így keményen meg kellett küzdenie az életben maradásért, amelynek nem csak a védekezés volt része, hanem a táplálékszerzés is. Napjainkra a vadászat sporttá, hobbivá és közösségi tevékenységgé alakult át, amely sokakban ellenszenvet generál. Pedig a vadászat a vadgazdálkodás része, amely a vadvilág és élőhelyének, az erdőnek, mezőnek védelme és megőrzése, valamint az egyensúly fenntartása, tehát egy közös társadalmi ügy, amelyre minden embert oktatni kell a fenntartható fejlődés jegyében.

Az értekezésem célja, hogy bemutassam a vadgazdálkodást érintő jogi szabályozás 2016-ban hatályos változásait, megvizsgálni a változtatások irányát, szükségességét, azok lehetséges hatásait. Elsősorban górcső alá veszem a hazai jogi szabályozást, elemzem a változásokat. Kutatásom eredményeként szeretném látni, hogy vajon a módosítások elősegítették-e a vadgazdálkodási struktúra elavultságából eredő problémák megoldását, és vajon lehetővé teszi a vadgazdálkodás számára a mezőgazdasági, a természetvédelmi és az erdőgazdálkodási társágazatokkal felmerülő végeláthatatlan konfliktusok eredményes megegyezésre jutását.

A kutatás során a témában fellelhető szakirodalmat használom, valamint kérdőíves és interjús módszerekkel tárom fel az általam keresett kérdésekre a válaszokat. Mivel az új vadászati törvény a dolgozat megírásának időszakában csak részben került hatályba, gyakorlati megvalósításának pontos módszereit, eredményeit egyelőre nem láthatjuk. Ezért a legtöbb esetben szubjektív elgondolásokra, véleményekre támaszkodhatok, valamint a dolgozat lezárásának időpontjáig szerzett tapasztalatokra.

A dolgozatban felsorolt célok mellett szeretném megmutatni érintőlegesen a vadászat és vadgazdálkodás ökonómiai jelentőségét a jogszabályi elemzés és annak gyakorlati megvalósításának összefüggésben.

szerző

  • Horváth Anita
    Pénzügy MSc
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Szabó Mariann
    egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Jutalom