Regisztráció és bejelentkezés

Integrált vízgazdálkodás megvalósítása fenntartható városfejlesztési eszközökkel (angol)

A víz az élet létfontosságú eleme. Nemcsak társadalmunk fenntartásához nélkülözhetetlen, de az ökoszisztéma és a gazdaság építőköve is. Manapság egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk vízkészletünk takarékos felhasználására –hiszen különféle nemzetközi és hazai méréseknek és kutatási tevékenységeknek köszönhetően – nemcsak minőségi, de mennyiségi vonatkozásban is riasztó szcenáriókkal találkozhatunk. A vizsgálatok célja, hogy a népességnövekedéssel járó növekvő fogyasztói igényeket és az urbanizációs folyamatokat figyelembe véve kvalitatív és kvantitatív indikátorokra alapozva egy fenntartható vízgazdálkodási példát dolgozzak ki a különféle városfeljesztési eszközök alkalmazhatóságának értékelésére vonatkozóan.

A dolgozat készítése során a fenntartható városfeljesztés témakörében megjelent szakirodalmak kerülnek feldolgozásra, továbbá a fejlettebb országok esettanulányait vizsgálva, méréseket és megfigyeléseket végzek. A fentiek értékelését követően a hazai adaptálási lehetőségek vizsgálatára is sor kerül, továbbá az indikátorkészlet segítségével egy megvalósítási esettanulmány alapjait próbálom kidolgozni.

Célom, hogy a jelenlegi technológiákkal és fogyasztói szokásokkal történő lakossági vízfogyasztást összehasonlítsam a tanulmányokat követő konklúziók implementálásával. Terveim szerint, vizsgálataim eredményeképpen hazai szinten ténylegesen megvalósítható javaslatok születnek.

szerző

  • Ardai Zsóka
    környezetmérnöki
    nappali

konzulens

  • Szalmáné Dr. Csete Mária
    habilitált egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Jutalom