Regisztráció és bejelentkezés

Az Európai Uniós szabályozás Magyarországon okozott társadalmi jóléti vesztesége (valamint a hulladékgazdálkodás hatékonyságnövelésének lehetőségei Magyarországon)

Dolgozatomban a hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelésével szeretnék foglalkozni. Először a magyar és az azt meghatározó Európai Uniós szabályozást szeretném áttekinteni, mely a hulladékgazdálkodás fő irányait, céljait kijelöli. Ezt követően szeretném áttekinteni Magyarország jelenlegi helyzetét a hulladékgazdálkodás területén. Majd nemzetközi tanulmányokat felhasználva, szeretném megvizsgálni a hatékony hulladékgazdálkodási módok elméleti lehetőségeit, különös tekintettel azon kérdésekre, melyek az Uniós és magyar szabályozás által különös hangsúlyt érdemelnek. A fentiekből kiindulva szeretném bemutatni, hogy az Európai Uniós szabályozás Magyarországon milyen társadalmi jóléti veszteséges eredményez. Ugyanakkor kiemelném, hogy az Európai Uniós szabályozás tekintetében, fontosnak és értékesnek tartom a megelőzés és újrahasznosítás előtérbe helyezését, mely európai ösztönzés hiányában Magyarországon vélhetően nem, vagy csak a jelenleginél sokkal lassabban valósulhatna meg. Ugyanakkor mégis érdemesnek tartom annak vizsgálatát, hogy egy rugalmasabb európai szabályozással milyen módon volna javítható a hulladékgazdálkodás hatékonysága. A fentieket követően szeretnék egy rövid áttekintést adni arról, hogy a társadalmi jóléti veszteséget milyen módon, milyen intézkedésekkel csökkenthetnénk Magyarországon, valamint milyen eszközök alkalmazását volna érdemes megfontolni a hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében.

szerző

  • Portik Ágnes
    regionális és környezeti gazdaságtan
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Bartus Gábor
    egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett