Regisztráció és bejelentkezés

Organikus mintázat tervezése matematikai módszerrel

Organikus mintázatok, alakzatok leírására alkalmas matematikai módszerek felmérése és vizsgálata a gépészeti alkalmazás szempontjából. A kutatás fókuszában a fraktálok, mint végtelenül komplex matematikai alakzatok állnak, amelyeknek tulajdonságait illetve matematikai leírása is feladat része. A dolgozat e mellett kitekint a fraktálok különböző, matematikán kívüli határterületeken való felhasználására, így a képzőművészetben, zenében, építészetben való alkalmazásra. Továbbá bemutatásra kerülnek az élővilágban, természetben megtalálható fraktálra utaló sajátosságok is. A matematikai összefüggések vizsgálata mellett a dolgozat mintatervezés hagyományait, történetét, eljárásait és alapelveit is ismerteti.

A dolgozat célja, hogy a már korábban kidolgozott, jelentős tudományos háttérrel rendelkező fraktálok, mint organikus minták egy új aspektusban szemlélve innovatív gépészeti alkalmazást eredményezzenek. Ehhez kiválasztásra és kidolgozásra kerültek különböző matematikai módszerek, melyek gyakorlati alkalmazásban CAD modellként felhasználható kimenetelhez vezetnek.

A folyamat végső eleme egy autóipai alkatrész, egy légbeömlő rács tervezése egy előre definiált, konkrét térbe. A dolgozat ismerteti ezen alkatrész geometriáját, anyagsajátosságait, illetve az ehhez kapcsolódó gyártási folyamatokat.

szerző

 • Sáska Dóra
  Ipari termék- és formatervezői alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Piros Attila
  egyetemi docens, Gép- és Terméktervezés Tanszék
 • Dr. Baka Ernő
  adjuntus, Gép- és Terméktervezés Tanszék

helyezés

Jutalom