Regisztráció és bejelentkezés

TDK dolgozat formai követelményei

A dolgozat formai követelményei az OTDT felhívása mellékletének 3-as pontjában foglaltakkal azonosak.

(A dolgozat terjedelme:
minimum: 20 oldal
maximum: 60 oldal

Kiegészítő dokumentum: opcionális.
A kiegészítő dokumentum tartalma: nagyobb terjedelmű táblázat, szerelési rajz, részletes ismertetés, háttér információk stb.

Formai paraméterek:
betűtípus: Times New Roman
betűméret: 12 pt
sortáv: 1,5
margó (körben): 2,5 cm

Hivatkozások: MSZ ISO 690:1991 szerint

Melléklet csak nyílt, ismert forráskódú lehet.)