Regisztráció és bejelentkezés

Finomszemcsés gumiőrlemény töltés hatása a polietilén mechanikai jellemzőire

Finomszemcsés gumiőrlemény töltés hatása a polietilén mechanikai jellemzőire

Effect of fine ground tyre rubber filling on the mechanical properties of polyethylene

Kocsis Dávid MSc II. évf.,

e-mail: kocsis.david92@gmail.com

Konzulensek: Dr. Bárány Tamás, Polimertechnika Tanszék

Dr. Mészáros László, Polimertechnika Tanszék

e-mail: barany@pt.bme.hu; meszaros@pt.bme.hu

A 21. században az emberiség számára az egyik legnagyobb kihívás saját hulladékainak kezelése, eltüntetése. Ez az újrahasznosítás három szinten lehetséges. Legjobb megoldás a hulladékok ismételt felhasználása, de ez csak akkor történhet meg gazdaságosan, ha minőségük és állapotuk megengedi. Második lehetőség a már eredeti feladatuk ellátására alkalmatlan tárgyak alapanyagának visszaforgatása új termékek létrehozása céljából. A harmadik, és legkisebb hatékonyságú módszer a befektetett energia visszanyerése, amit legtöbbször égetéssel érnek el.

A hulladékok között jelentős hányadot képviselnek az elhasznált gumiabroncsok. Ezeknek az abroncsoknak és egyéb gumiból készült termékekből keletkező hulladékoknak az újrahasznosítása igen nehézkes, hiszen térhálós szerkezetük miatt reverzibilisen nem megömleszthetők, így még az anyagában történő újrahasznosításukhoz is megelőző technológiai lépésekre van szükség. Napjainkban az egyik leginkább fejlődő irányzat a gumihulladékok aprítása, őrlemény létrehozása, amelyet töltőanyagként lehet felhasználni polimer mátrixú termékek előállításánál.

Az eddigi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a gumiőrlemény jelenléte mérsékelten tudja fokozni a polimerek gumiszerű tulajdonságait. Azonban elmondható, hogy a szemcseméret csökkentésével a hatás kedvezőbb.

Mindezek alapján célul tűztem ki olyan gumiőrlemény töltésű polietilén mátrixú rendszer létrehozását, amelyhez a szakirodalomban általánosan elterjedt pár száz mikronos részecskeméretnél nagyságrenddel kisebb méretű gumiőrleményt alkalmazok. Vizsgálom továbbá a kompatibilizálószer hatását is (korábbi tanulmányokban jól bevált etilén vinil acetát kopolimert alkalmazok). Az előállított anyagokat kvázi-statikus mechanikai vizsgálatokkal kívánom jellemezni, a kialakult morfológiát pedig a töretfelületek pásztázó elektronmikroszkópiájával vizsgálom.

Irodalom:

1. Donauer E.: Újrahasznosított gumiőrlemény társítása polietilénnel, Diplomamunka, BME, Budapest 2006.

2. Ronkay F., Dobrovszky K., Toldy A.: Műanyagok újrahasznosítása. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar, Budapest, 2015

3. Karger-Kocsis J., Mészáros L., Bárány T.: Ground tyre rubber (GTR) in thermoplastics, thermosets, and rubbers, Journal of Materials Science, vol 48, no. 1, 1-38 (2013)

szerző

 • Kocsis Dávid
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Bárány Tamás
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Mészáros László
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett