Regisztráció és bejelentkezés

Adalékanyagok és keverékek hatása a polimerek reológiai tulajdonságaira a fizikai újrahasznosítás során

Napjainkban, a nemzetközi trendeknek megfelelően, Magyarországon a legtöbb műanyagot a csomagolóipar dolgozza fel. A feldolgozott mennyiség évről évre egyre jelentősebb, ezt a műanyagok sokszínűsége biztosítja. Népszerűségüket gázzáró képességüknek, valamint kis sűrűségüknek és falvastagságuknak, emellett bizonyos esetekben ütésállóságuknak köszönhetik. A csomagolóanyag jellemzően poliolefin (polietilén (PE), polipropilén (PP)) vagy polietilén-tereftalát (PET).

A csomagolóanyagok, funkciójukból adódóan, nagyon rövid élettartammal rendelkeznek, emiatt rövid időn belül hulladékként jelentkeznek. Azonban ez a hulladék sokkal értékesebb annál, hogy hulladéklerakóba, szemétégetőbe kerüljön, ezért törekedni kell az újrahasznosítására [1].

A különböző célú fóliák, zsákok gyakran kissűrűségű- (LDPE), illetve nagysűrűségű (HDPE) polietilénből készülnek. A visszagyűjtés során ezeket nehézkes szétválogatni és külön-külön feldolgozni. Emiatt nagyon fontos a különböző keverékek reológiai tulajdonságainak megismerése, mivel ezek jelentős mértékben befolyásolják a későbbi feldolgozási lehetőségeket (pl. extrudálás, fröccsöntés), illetve ezek paramétereit.

A környezettudatos gyártók amellett, hogy részben vagy teljesen újrahasznosított alapanyagból gyártják termékeiket, előszeretettel alkalmaznak a szintetikus műanyagok helyett biopolimereket. Azonban a szelektív hulladékgyűjtés még nincs felkészülve ezek szeparált gyűjtésére, ezért az újrahasznosítás során összekeveredhetnek. A szintetikus polimerek újrahasznosítása már jól működik, azonban felmerül a kérdés, hogy mi történik szintetikus, illetve biopolimer keverékek esetén. Hogyan változnak a reológiai tulajdonságaik, mi történik a feldolgozás során?

Mindezek alapján a dolgozat célja, hogy feltérképezze a fizikai újrahasznosítás során leggyakrabban használt adalékanyagok zsugorodásra, illetve folyóképességre gyakorolt hatását. További cél a vegyes polietilén keverékek zsugorodásának és folyóképességének elemzése, illetve a blend alkotóinak becslése ismert összetevők esetén. Végezetül a dolgozat vizsgálja a szintetikus és biopolimer keverékek reológiai tulajdonságait, illetve a feldolgozás során jelentkező problémákat.

Irodalom:

[1.] V. Andreoni, H. G.M. Saveyn, P. Eder: Polyethylene recycling: Waste policy scenario analysis for the EU-27, Journal of Environmental Management, 158, 103-110, 2015.

szerző

 • Gere Dániel
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Czigány Tibor
  egyetemi tanár, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Ronkay Ferenc György
  Laboratóriumvezető, Imsys Kft. (külső)
 • Molnár Béla
  doktorandusz, Polimertechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett