Regisztráció és bejelentkezés

Üvegszövet erősítésű kompozit lapok deformációjának és tönkremenetelének szálkötegcella-alapú modellezése

Napjainkban széles körben alkalmazunk polimer kompozit szerkezeteket. A sporteszközöktől kezdve az autó- és repülőgépiparon át az űrkutatásig szinte mindenhol találkozhatunk polimer kompozit alkatrészekkel, termékekkel. Ennek következtében egyre nagyobb szükség van arra, hogy már a tervezési fázisban megfelelően pontos ismeretekkel rendelkezzünk a kompozit szerkezetünk deformációs és tönkremeneteli tulajdonságait illetően.

Jelen dolgozatban a Vas-féle szálkötegcella (Fibre Bundle Cell) modellrendszer segítségével modelleztem az általam előállított üvegszövet erősítésű térhálós poliészter mátrixú kompozit lapok egytengelyű húzás hatására bekövetkező deformációs és tönkremeneteli viselkedését, és azt vizsgáltam, hogy ez a módszer mennyire alkalmas ennek leírására.

Munkám során egyrétegű kompozit lapokat készítettem, majd a lapokból kivágott mintákon egytengelyű húzóvizsgálatot végeztem. Ezt követően az eredményeket a szálkötegcella elmélet felhasználásával modelleztem. Végül megvizsgáltam, hogy a modellel meghatározott eredmények milyen kapcsolatban vannak a mérési eredményekkel, azaz a modell milyen pontossággal írja le a szöveterősítésű kompozit lapok tényleges mechanikai viselkedését és a vizsgálat során bekövetkező teljes tönkremeneteli folyamatot.

Irodalom:

[1] Vas L. M.: Idealizált statisztikus szálkötegcellák és alkalmazásuk szálas szerkezetek, kompozitok modellezésére. MTA doktori értekezés (2007).

[2] Vas L.M., Tamás P.: Modelling Method Based on Idealised Fibre Bundles. Plastics, Rubber and Composites, 37, 233-239 (2008).

szerző

 • Virág Ábris Dávid
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Halász Marianna
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Vas László Mihály
  címzetes egyetemi tanár, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Molnár Kolos
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék

helyezés

I. helyezett