Regisztráció és bejelentkezés

Az FBC modell alkalmazhatóságának vizsgálata különböző üvegszövetek esetén

Manapság széles körben alkalmazunk kompozit szerkezeteket, így egyre nagyobb igény van arra, hogy már a tervezési fázisban kellő pontossággal modellezni tudjuk a termék mechanikai viselkedését és tönkremenetelét. Az alkalmazott polimer kompozit termékek egy része szövet erősítésű kompozit, ezen belül is az egyik legelterjedtebb az üvegszövet erősítés.

Dolgozatomban a Vas-féle FBC (Fiber Budle Cell – szálkötegcella) modell alkalmazhatóságát vizsgálom üvegszövetek esetén.

Munkám során két azonos területi sűrűségű, de eltérő kötésmintájú szövetből vett, különböző hossz-szélesség arányú mintákon végzek sávszakító jellegű nyíróvizsgálatokat. A szövetek nyíró viselkedését fonalkihúzó vizsgálatok eredményeit felhasználva az FBC modell segítségével modellezem. Ezt követően pedig megvizsgálom, hogy a modellel meghatározott eredmények milyen kapcsolatban vannak a mérési eredményekkel, azaz a modell milyen pontossággal írja le a szövetek valós mechanikai viselkedését.

szerző

 • Virág Ábris Dávid
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Halász Marianna
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Vas László Mihály
  címzetes egyetemi tanár, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Bakonyi Péter
  adjunktus, Polimertechnika Tanszék

helyezés

II. helyezett