Regisztráció és bejelentkezés

Speciális töltőanyagok szerepe a fröccsöntött termékekben

A műanyagipar az egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő ipari terület a világon. 60 ezer vállalaton keresztül másfél millió embernek ad munkát, miközben évente megközelítőleg 340 milliárd euró összértékű pénzforgalmat bonyolít [1].

A folyamatos fejlődés közepette egyre növekvő szerepe van a mesterséges polimerek alkalmazásának, gyártásának, kutatásának és fejlesztésének. Egy társadalom műanyag-felhasználása és fejlettségi szintje közt szignifikáns kapcsolat mutatható ki: a magasabb bruttó hazai össztermékkel (GDP) rendelkező országok jelentősen több polimert állítanak elő és használnak [1, 2].

A mesterséges polimerek térnyerésével hamar megjelent az ipar és a végfelhasználói oldal felől az igény, hogy az anyagok tulajdonságait minél nagyobb mértékben befolyásolni lehessen. Megjelentek az adalékanyagokkal társított mesterséges polimerek, amelyeket összefoglaló nevükön műanyagoknak hív a köz- és szaknyelv.

Az adalékanyagokkal társított rendszerek létrehozása azért szükséges, hogy tovább javítsuk az előnyös jellemzőket és kiküszöböljük a hátrányos tulajdonságokat. Adalékanyag szinte bármi lehet, amely társítás következtében befolyásolni tudja az alaprendszer tulajdonságait valamilyen módon. A rendszertársítás célja lehet például a mechanikai tulajdonságok javítása, feldolgozhatóság javítása, illetve súly- vagy költségcsökkentés is.

Az adalékanyagok széles variációja miatt hasonló hatást különböző adalékanyagokkal is el lehet érni. Dolgozatomban célom, hogy különböző adalékanyagok (szűkebb értelemben töltőanyagok) hatását vizsgáljam társított rendszerek esetén.

Mivel a nagy sorozatban gyártott műanyag termékek minőségének egyik legfontosabb eleme az előírt méretnek való megfelelés, a töltőanyagok vizsgálatánál a különböző anyagcsaládok mérettartásra gyakorolt hatásának vizsgálatát tűztem ki célul. Az erősítőanyagok szálas jellegétől való elvonatkoztatás és az izotróp tulajdonságok elemzése miatt a vizsgált töltőanyagokat gyöngy formában használom.

Dolgozatomban az irodalmi kutatások és a kíséreltek során kiemelten vizsgálom a társított polimer rendszerek zsugorodását és mérettartását. Különösen a szűk geometriai tűréssel rendelkező műszaki alkatrészek esetén releváns tulajdonság a mérettartás, a különböző speciális anyagú adalékok hatásának vizsgálata pedig ezáltal az iparban azonnal hasznosítható eredményeket biztosíthat.

Irodalom:

[1.] Plastics - the facts 2016. PlasticsEurope, Brüsszel (2016).

[2.] Czvikovszky T.: Lehet-e „zöld” a műanyag?. in 'Mindentudás Egyeteme. Budapest, Magyarország' VII., 4. (2005).

szerző

 • Felnagy Dávid
  Gépészmérnöki mesterképzési szak
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Kovács József Gábor
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Suplicz András
  docens, Polimertechnika Tanszék

helyezés

Jutalom