Regisztráció és bejelentkezés

Szálerősítés hatása a hibridgyanták morfológiájára

Napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazunk különböző termékek, alkatrészek alapanyagaként polimereket. Polimerek szerkezeti anyagként való alkalmazása esetén erősítőanyagok társításával, azaz kompozitok létrehozásával kaphatunk a speciális követelményeket jobban kielégítő termékeket. Az elmúlt néhány évtizedben az anyagokban rejlő lehetőségek jobb kihasználása érdekében egyre intenzívebb kutatások folynak az úgynevezett hibrid kompozitok témakörével kapcsolatban. A hibrid mátrixúak alapanyagaként polimer blendeket, kopolimereket és hibridgyantákat használnak. Hibridgyanták alkalmazása megoldást nyújthat a kompozitok gyengébb tulajdonságainak fejlesztésére.

Jelen dolgozatban epoxi-vinilészter és epoxi-poliészter hibridgyantáknak szénszállal való erősítésének hatását vizsgáltam az anyag morfológiájára. A kutatás során a keverékek két komponensének az arányban 1:1-hez volt. A hibridgyanták két különböző keverékképzési módszerrel, szekvenciális és szimultán módon készültek el. Az elkészült mintákat DMA, DSC és hárompontos hajlítás vizsgálati módszerekkel tanulmányoztam.

Az eredmények alapján hibridgyanták kompozitok mátrix anyagaként való alkalmazásával fokozható a szívósság, így fejlesztve a kompozitok ütésállósági problémáit.

szerző

 • Kovács Dávid
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Mészáros László
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Turcsán Tamás
  Csoportvezető, Polimer és Kompozit Szimulációk, eCon Engineering Kft. (külső)