Regisztráció és bejelentkezés

PEEK-szén nanocső kompozitok előállítása attritor malom segítségével

A polimerekkel kapcsolatos kutatások terén egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a nanoméretű fázisok, amelyek elsődleges funkciója a polimer mátrix mechanikai, termikus, elektromos, kopási és egyéb paramétereinek javítása. Nagy előnyük a hagyományos erősítőanyagokhoz képest, hogy nagy fajlagos felületük révén kiváló adhéziót képesek kialakítani a polimer mátrixszal, illetve, hogy már kis mennyiségben alkalmazva is jelentősen képesek befolyásolni a mátrixanyag tulajdonságait. A fémoxidok és rétegszilikátok mellett egyre intenzívebben kutatott területet jelentenek a szén különböző allotróp módosulatai, azok közül is elsősorban a szén nanocsövek. Nanokompozitok előállítása során a fő kihívást a részecskék által alkotott aggregátumok felbontása, továbbá azok homogén eloszlatása jelenti [1].

A TDK dolgozat fő célja poli(éter-éter-keton) (PEEK) mátrixú, többfalú szén-nanocsővel (MWCNT) töltött nanokompozit előállításának, valamint az előállított kompozit vizsgálata során szerzett eredmények, tapasztalatok ismertetése. Feladatom az aggregált állapotban lévő nanocsövek felbontása, ezt követően pedig azok megfelelő, egyenletes eloszlatása az adott PEEK mátrixban. A dolgozat bemutatja a nanokompozitok szárazkeverékeinek létrehozására kifejlesztett módszereket, majd részletezi az általam is alkalmazott, ún. attritor malmos eljárást. A kísérletek elsődleges célja a malommal történő mechanikai őrlés hatásainak elemzése, különös tekintettel a nanorészecskék eloszlatottságára.

szerző

 • Lendvai László
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Mészáros László
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Karger-Kocsis József
  , (külső)
 • Dr. Hargitai Hajnalka
  egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem / Anyagtudományi és Technológiai Tanszék (külső)

helyezés

III. helyezett