Regisztráció és bejelentkezés

Önerősített kompozitok tönkremeneteli és kúszási viselkedésének vizsgálata

Ahogy általában a polimerek, úgy kompozitjaik világában is kulcskérdéssé vált az újrahasznosíthatóság, ami a ma igen széles körben alkalmazott üvegszál erősítésű termoplasztikus mátrixszal rendelkező kompozit anyagok esetében csak igen bonyolult és költséges úton valósítható meg. Ebből kifolyólag az utóbbi egy-két évtizedben komoly kutatómunka indult meg ezeknek az anyagoknak a kiváltására, amelyek egyik irányvonala az önerősített kompozitok alkalmazására irányuló kutatások voltak. Az önerősített kompozit rendszerekben az erősítő- és a mátrix anyag is azonos anyagcsaládba tartozó, de eltérő olvadásponttal rendelkező polimer, így biztosítható a teljes újrafeldolgozhatóság, valamint a szükséges feldolgozási „ablak”, azaz a mátrix- és az erősítőanyag olvadáspontjának különbségéből adódó hőmérséklet tartomány.

Dolgozatom célja rétegeléses préseléssel előállított önerősített polipropilén kompozitok tönkremeneteli (akusztikus emisszióval követett szakítóvizsgálattal) és kúszási viselkedésének tanulmányozása különböző mátrix anyagok és erősítő szerkezetek esetében

szerző

 • Halász István
  gépészmérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Bárány Tamás
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Kmetty Ákos
  Egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Romhány Gábor
  egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék

helyezés

II. helyezett