Regisztráció és bejelentkezés

Hajlékony kompozit lap építőelemeinek szerkezeti, szilárdsági vizsgálata és modellezése

Hajlékony kompozit lap építőelemeinek szerkezeti, szilárdsági vizsgálata és modellezése

Huszár Zsuzsanna Anett BSc IV. évf., Kovács Alexandra Csilla BSc IV. évf.

e-mail: zsuzsi.huszar@gmail.com

kov.ale29@gmail.com

Konzulens: Dr. Halász Marianna, Prof. Dr. Vas László Mihály és Al-Gaadi Bidour Polimertechnika Tanszék

e-mail: halaszm@pt.bme.hu

A kompozitok nagyon fontos szerepet játszanak a műszaki gyakorlatban. Olyan többfázisú rendszerekről van szó, amelyekben a nagyszilárdságú erősítőanyag és a szívós mátrixanyag között erős adhéziós kapcsolat van. Az általunk vizsgált hajlékony, lapszerű kompozitnak számos alkalmazási területe ismert. Megtalálható az építőiparban, a tetőszerkezetek elemeiként, valamint a tehergépkocsik, kamionok ponyvái, különböző védőburkolati ponyvák, de akár sátrak anyagai is ebből készülnek.

Dolgozatunk témája a hajlékony kompozit lap legelemibb építőköveinek, az erősítőszövet fonalainak szerkezeti és szilárdsági vizsgálata, valamint modellezése. A vizsgált anyag egy poliészter alapanyagú, u. n. multifilament (végtelen elemi szálak sokaságából álló köteg) fonalszerkezet. Vizsgálatainkat a Polimertechnika Tanszéken rendelkezésre álló mérőberendezések segítségével végezzük. A fonal szerkezeti és geometriai tulajdonságainak vizsgálata során meghatározzuk a fonalban lévő elemi szálak átlagos számát, a szálak keresztmetszetének alakját és nagyságát, valamint a fonalstruktúra egyéb szerkezeti jellemzőit. Ehhez összevetjük a lineáris anyagsűrűségből kiszámolt szálmennyiséget a mikroszkóp alatt megszámolt értékkel. Elektronmikroszkópos felvételekkel vizuálisan is szemléltetjük a szálakat. A fonalat és annak szakítószilárdságát egy Zwick Z005 típusú számítógépvezérlésű szakítógép segítségével vizsgáljuk. A méréseket különböző befogási hosszakkal végezzük: 10, 50, és 100 mm. Minden befogási hossz mellett 100-100 mérést végzünk. Munkánk során több mérési sorozatot veszünk fel és azokat statisztikai módszerekkel kiértékeljük és elemezzük. Végül a gyakorlati eredményeket összevetjük az elméleti módosított Peirce modellel, és vizsgáljuk, hogy a szabad befogási hossz függvényében hogyan változik az átlagos szakító erő.

TDK dolgozatunk célja, hogy a fonal szerkezeti és szilárdsági tulajdonságait megismerjük, és a későbbiekben ezen adatok ismeretében a teljes a kompozit szerkezetet modellezhessük.

Irodalom:

1. Gyimesi J.: Textilanyagok fizikai vizsgálata. Műszaki könyvkiadó, Budapest (1968).

2. Vas L. M.: Textilanyagok szerkezetének elemzése számítógépes modellezéshez. Kutatási tanulmány. Tanulmány kézirat. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2003).

3. Horrocks A. R., Anand S. C.: Handbook of technical textiles. Woodhead Publishing Limited, Cambridge (2000).

4. Vas L. M.: Textiltermékek tervezése - Szerkezeti és makrotulajdonságok. Tanulmány kézirat. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2000).

5. Hegyi D.: Ponyvaszerkezetek és ponyvaanyag nemlineáris vizsgálata numerikus és kísérleti módszerekkel. PhD értekezés, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2006).

szerzők

 • Kovács Alexandra Csilla
  ipari termék- és formatervező mérnöki
  nappali alapszak
 • Huszár Zsuzsanna Anett
  ipari termék- és formatervező mérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Halász Marianna
  egyetemi docens, (külső)
 • Dr. Vas László Mihály
  címzetes egyetemi tanár, Polimertechnika Tanszék
 • Al-Gaadi Bidour
  doktorandusz, Polimertechnika Tanszék

helyezés

II. helyezett