Regisztráció és bejelentkezés

Fröccsöntött termék geometriai elemzése mikroszkóppal

Az iparban jelentős hangsúlyt kap a készre gyártott termékek méretpontossága, alakhelyessége. Napjaink egyik legnagyobb volumenben alkalmazott alakadási technológiája a fröccsöntés, ahol a termékek méretpontosságának és felületi minőségének egyre nagyobb elvárásoknak kell megfelelni. A piaci versenyből kifolyólag, a fröccsöntéssel készült termékekkel kapcsolatban az elvárások napról napra nőnek.

A fröccsöntött termékek gyártása mára rutinná vált, de a méretpontosság és felületi minőség ellenőrzése továbbra sem teljesen megoldott feladat. Az ipari gyakorlatban még napjainkban is elhanyagolható mértékben alkalmaznak olyan méréseket, amelyek a termék méretpontossága mellett a beszívódásokra és egyéb, de kisebb mértékű fröccsöntési hibákra ad kvantitatív információt. Többen dolgoztak már a felület színmérésének kidolgozásán, a zsugorodás mérésén, de a beszívódások meghatározásával és azok egyéb technológiai paraméterekkel való összefüggéseinek feltárásán még kevés eredmény született. A beszívódás az anyag fajtérfogat változásának a következménye, amikor a lokális térfogati zsugorodást nem lehet anyagutánpótlással kompenzálni. Ez jellemzően a rossz technológiai beállítások következménye, de lehet a rosszul megtervezett termék hatása is. Amennyiben anyaghalmozódás van a terméken, akkor a kompenzáció nem megoldható teljes mértékben és a fajtérfogat kompenzálatlan csökkenése anyaghiányhoz, így beszívódáshoz, vagy lunker kialakulásához vezethet.

Dolgozatomban célul tűztem ki, hogy a fröccsöntési technológia beállításainak hatását ellenőrizzem a beszívódásra, a termék tömegváltozásának és zsugorodásának ezzel egyidejű mérésével. Rámutassak arra, hogy a bordák kialakításának milyen hatása van a beszívódás mértékére és a beszívódás technológiával való kompenzálhatóságának mértékére. További célom, a beszívódások és felületi hibák minimalizálása a megfelelő technológiai optimalizációval.

szerző

  • Csapó Maja
    Gépészmérnöki alapszak (BSc)
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kovács József Gábor
    egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett