Regisztráció és bejelentkezés

PLA/TCP interferencia csavarok vizsgálata és összehasonlítása kiműtött darabokkal

PLA/TCP interferencia csavarok vizsgálata és

összehasonlítása kiműtött darabokkal

Examination of PLA/TCP interference screws and comparasion of removed ones

Feketű Dániel MSc I. évf.

daniel.feketu@gmail.com

Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, egyetemi adjunktus, Polimertechnika Tanszék

Az orvostechnikai alkalmazások és eljárások terén egyre nagyobb szerepet kapnak polimerekből előállított eszközök. A megelőzéstől a műtétekig, az egyszer használatos fecskendőktől az implantátumokig, több és több eszköz alapanyagaként szolgálnak.

A műtétek során használt, az emberbe „beépített” biokompatibilis polimerek legnagyobb előnye, fém implantátumokkal szemben, hogy mechanikai tulajdonságaik közelebb állnak az emberi szövetekhez (pl. csontszövet). Ezáltal jobb egyenszilárdságot lehet elérni, mint fémek használata esetén. Másik nagy előnyük, hogy szükség esetén biodegradálható tulajdonságúak is lehetnek, mely által az eszközt a test szabályozott idő alatt le tudja bontani.

Egyik felhasználási lehetőségük az ún. interferencia csavarok használata elülső keresztszalag (anterior cruciate ligament, ACL) rekonstrukcióhoz. A műtétet Hamstring technikával végzik, mely során az elszakadt szalagot pótolják az azonos lábban lévő inakkal, melyet a tibián (sípcsont) és a femuron (combcsont) keresztül fúrt furaton vezetnek a végekhez. Az ellentétes oldalakon pedig rögzítik a szalagokat felszívódó polimer csavarokkal.

A felszívódás időtartamára 2-3 évet jelölnek meg, de esetekben ez ennél több évet is igénybe vehet. Manapság látnak napvilágot olyan tanulmányok, melyek az évekkel ezelőtt elvégzett műtétek során behelyezett csavarokat vizsgálják. Bizonyos publikációk arról számolnak be, hogy a műtét után 7, vagy szélsőséges esetekben csak 10 évvel szívódnak fel teljesen a csavarok (PLLA) és alakulnak ki a helyükben csontszövetek.

Ilyen típusú PLA/TCP interferencia csavar elemzésével foglalkozom a tatai Kastélypark Klinika megbízásából. Az említett csavarok a gyártó által megadott 2-3 év alatt nem bomlottak le, az esetek 2%-ban ciszta alakult ki, gyulladás keletkezett, a páciensek panasszal fordultak az orvosukhoz. A le nem bomlott darabokat kiműtötték, melynek hatására a probléma megszűnt. Vizsgálatunk ennek a kisszámú előfordulás okára próbált választ találni.

A kiműtött darabokat kísérletek céljából rendelkezésünkre bocsátották. A TDK dolgozatomban a steril, még nem használt, valamint a kiműtött darabkák közötti különbséget vizsgálom thermoanalitikai (DSC, DMA) vizsgálatokkal, pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) és Raman spektroszkóppal. A cél meghatározni, mely anyagrész maradt vissza a bomlás során, miért nem bomlott el teljesen és ez közrejátszhatott-e a második műtét szükségességében.

Irodalom:

[1] V. R. Sastri, Platics in Medical Devices, Burlington, MA: Elsevier Inc., 2010.

[2] A. P. Sprowson, S. E. Aldridge, J. Noakes, J. W. Read és D. G. Wood, „Bio-interference screw cyst formation in anterior cruciate ligament reconstruction - 10-year follow up,” The Knee 19, pp. 644-647, 2012.

szerző

  • Feketű Dániel
    gépészmérnöki
    nappali alapszak

konzulens

  • Dr. Kiss Zoltán
    adjunktus, Polimertechnika Tanszék

helyezés

III. helyezett