Regisztráció és bejelentkezés

Beton térkő világítását biztosító elektronikai elemek, térkőben történő elhelyezésének megvalósulása

Napjainkban a beton térburkoló kövek széles körű felhasználásának következtében egyre inkább megnőtt az igény olyan újabb típusok iránt, amelyek a megjelenést nagymértékben segítő megvilágításhoz szükséges fényforrást is magukban foglalják. Fontos, hogy e termékeknek is biztosítaniuk kell funkciójukat, továbbá ellenállónak kell lenniük a változó környezeti hatásokkal szemben, úgy, mint a hőmérséklet, páratartalom valamint mechanikai hatás.

Az elvégzett piackutatás alapján a Szövetség’39 Kft. által kifejlesztett változat gyártása igen költséges, nem gazdaságos. Ebben a változatban ugyan is az elektronika hozzá van ragasztva a beton térkőhöz, így egy meghibásodott alkatrész cseréjéhez a teljes térkövet kell cserélni. Ez a közepes és nagyszériás gyártás esetén igen pénz-, energia- és időigényes folyamat. A fejlesztéshez ebben a fázisban csatlakoztam, amelyben a feladatom a korábban megfogalmazott problémák megoldása.

TDK dolgozatomban ezért célul tűztem ki egy olyan tároló doboz megalkotását, amely biztosítja, hogy a több szegmensből álló elektronikát egy objektumként lehessen kezelni és ezzel biztosítani lehessen a beton térkőbe történő könnyű, egyszerű, és különösebb szakértelem nélküli be- illetve kiszerelését. Az általam tervezett (fejlesztett) tároló egység kialakítása során fontos szempont volt, hogy a teljes elektronikai egység (LED fényforrás, vezérlőpanel és infravörös érzékelők) egyértelműen pozícionálható legyen. Biztosítani kellett továbbá, hogy az esetleges meghibásodás esetén, csak magát a tároló egységet kelljen kiszerelni, esetleg elszállítani, ne pedig az egész térkövet. A tároló egységnek (doboznak) ezen kívül további két, a felhasználás szempontjából elengedhetetlen feladatot is el kell látnia, mégpedig, hogy a térkőbe kerülő nedvességtől védje meg az elektronikát illetve, hogy a kilépő fényt megtörve, egyenletesebb eloszlásúvá tegye azt. TDK dolgozatom célja tehát e tároló egység (doboz) megtervezése és a hozzá tartozó lehetséges alapanyagok, gyártástechnológiák részletes bemutatása.

TDK dolgozatomban részletesen bemutatom az általam készített koncepciókat, a végleges koncepció kiválasztásának menetét. Továbbá bemutatom a kiválasztásra került tároló egység protípusának az elkészítési folyamatát.

szerző

 • Kurta Ábel
  ipari termék- és formatervező mérnöki
  nappali alapszak

konzulensek

 • Dr. Kmetty Ákos
  Egyetemi docens, Polimertechnika Tanszék
 • Dr. Kovács Norbert Krisztián
  adjunktus, Polimertechnika Tanszék
 • Baróthy Anna
  külsős óraadó, Középülettervezési Tanszék

helyezés

Jutalom