Regisztráció és bejelentkezés

Elasztomerrel módosított reciklált PET fizikai újrahasznosíthatóságának vizsgálata

2022-ben 87,16 Mt polietilén-tereftalátot (PET) állítottak elő világszinten [1]. A csomagolóiparban rengeteg egyszer használatos termék készül, ami vásárlás után nem sokkal már szemétként végzi, mint például a PET palackok. A körforgásos hulladékgazdálkodás egyre jelentősebb szerepet kap hazánkban is: bevezetésre kerülnek a kötelező visszaváltási díjas termékek [2], illetve a környezeti műanyag hulladékok visszagyűjtésére is egyre nagyobb figyelmet fordítanak. A meglévő polimerhulladék mennyiségét leghatékonyabban újrahasznosítás útján lehet csökkenteni [3]. A PET önmagában is ridegen viselkedő tömegműanyag, és az újrafeldolgozás következtében még törékenyebb lesz. A ridegség elasztomerrel kompenzálható, ami az újrahasznosított PET esetén még kedvezőbb tulajdonságokat eredményez, mint az eredeti alapanyagnál [4], [5]. Arról viszont kevés információ áll rendelkezésre, hogy a PET-elasztomer rendszer újrafeldolgozás hatására hogyan viselkedik.

Kutatásom célja az elasztomerrel szívósított reciklált PET fizika újrahasznosíthatóságának vizsgálata. Ehhez a reciklált alapanyag viselkedését tanulmányozom többféle etilén-butil akrilát-glicidil metakrilát terpolimer (EBA-GMA) tartalom mellett, és az extrudált, majd fröccsöntött próbatesteket darálást követően újra feldolgozom, ezzel modellezve a többciklusú mechanikai újrahasznosítást. A PTW és újrafeldolgozás hatására kialakuló morfológiai változásokat differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) és pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) segítségével vizsgálom, és összefüggést keresek az ütőszilárdsággal, valamint a statikus és dinamikus mechanikai tulajdonságokkal. Dolgozatomban választ keresek arra, hogy az újbóli feldolgozás még hatékonyabbá teszi-e a PET és az elasztomer közötti kompatibilizációt, avagy a degradáció okozta további ridegedés határozza meg a tulajdonságokat.

Irodalom:

[1] A. K. Urbanek, K. E. Kosiorowska, and A. M. Mirończuk, “Current Knowledge on Polyethylene Terephthalate Degradation by Genetically Modified Microorganisms,” Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, vol. 9. Frontiers Media S.A., Nov. 30, 2021. doi: 10.3389/fbioe.2021.771133.Henderson, J.B., Leifitz, D.: Stability of ordinary differential equations. John Wiley and Sons, New York, London, Bristol, 1971.

[2] “Visszavaltasi rendszer,” 2023. www.mohu.hu

[3] F. Awaja and D. Pavel, “Recycling of PET,” European Polymer Journal, vol. 41, no. 7. pp. 1453–1477, Jul. 2005. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2005.02.005.

[4] Emese Slezák, Ferenc Ronkay & Katalin Bocz, “Development of an Engineering Material with Increased Impact Strength and Heat Resistance from Recycled PET”, 2023

[5] Katalin Bocz, Ferenc Ronkay, Kata Enikő Decsov, Béla Molnár, György Marosi, “ Application of low-grade recyclate to enhance reactive toughening of poly(ethylene terephthalate)”, 2021

szerző

 • Réz Dávid
  Gépészmérnöki alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Ronkay Ferenc György
  Laboratóriumvezető, Imsys Kft. (külső)
 • Slezák Emese
  doktorandusz, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Bordácsné Bocz Katalin
  tudományos munkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett