Regisztráció és bejelentkezés

Állati anatómiai modell tervezése, intubációs folyamatok gyakorlására

Az általános orvosképzések során nagy hangsúlyt fektetnek a beavatkozások gyakorlati elsajátítására, ezáltal a különféle segédeszközök szerves részét képezik az oktatásnak. Az eszközöknek köszönhetően az orvostanhallgatók realisztikus képet kapnak a valódi beavatkozások folyamatáról, felkészültségük jelentős mértékben növekszik.

Hasonlóan a humán orvosi képzéshez, az állatorvosi képzés területén is szükség van az elméleti tananyaghoz kiegészítésként szolgáló gyakorló anatómiai taneszközök, szimulátorok alkalmazására. Ezek legfőbb célja az adott téma megismerésének, eredményes elsajátításának könnyítése, a tényleges beavatkozások gyakorlása és azok sikeres elvégzésének támogatása. Magyarországon az állatorvosi képzés helyzetét tekintve kevésbé ismertek és elterjedtek az ilyesfajta állati anatómiai gyakorló modellek. Ezek hiányában számos kritikus és rutinszerű klinikai beavatkozás gyakorlása nincs megfelelő módon biztosítva a hallgatók számára.

Kutatásunk középpontjában ezen beavatkozások egyike, az intubáció folyamata és ennek gyakorlását segítő anatómiai modell áll, melynek során egy átlagos kutyafajtára nézve foglalkozunk az anatómiai gyakorló modell előállításának lehetőségeivel. Az egyedi anatómiai gyakorló modellek kialakítása minden esetben olyan geometriai sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek hagyományos, gyártósorra tervezett és azon készített rendszerek esetében nem megvalósíthatók. Ebből adódóan a kutatómunka során a hagyományos gyártástechnológiáktól eltérő technológiákat vizsgálok (pl. additív technológiák), amelyekkel hatékonyan lehet kisszériás, teljes valóságnak megfelelő anatómiai modelleket előállítani. Az anatómiai gyakorló modell tervezése során figyelembe vesszük a hazai állatorvosok által igényelt kritériumokat és a külföldi piacon elérhető torzók kialakítását. A 3D-s modell alapját klinikumban használt képalkotás, CT felvételek szolgáltatják, amelyek kellő részletességgel rendelkeznek a feldolgozáshoz és a modell megalkotásához. A tervezés során különböző szintű gyakorló modelleket készítek, amelyekhez bonyolultságuk függvényében kerülnek kiválasztásra az adott gyártástechnológiák.

szerző

  • Mészáros Fanni
    Egészségügyi mérnök szak, mesterképzés
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Pammer Dávid
    Tanársegéd, Anyagtudomány és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett